logo
Og艂oszenia
Rok 2015

Informacja dla Pracodawc贸w

W dziale ABC Pracodawcy zamieszczono aktualny informator dotycz膮cy pomocy oferowanej Pracodawcom i ich Pracownikom i/lub finansowanej z Funduszu Pracy.Wi臋cej »
Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych
Informacja dla pracodawc贸w


Og艂oszenie

Powiatowy Urz膮d Pracy informuje, 偶e og艂asza nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych.
Wnioski o organizacj臋 prac interwencyjnych b臋d膮 rozpatrywane na bie偶膮co, do czasu wyczerpania 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 95 748 80 25 lub osobi艣cie w Powiatowym Urz臋dzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).


Wnioski do pobrania.
Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶u

Uwaga! Nab贸r zako艅czony z dniem 09.02.2015 r.

Og艂oszenie

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e od dnia 02.02.2015r. do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych prowadzony b臋dzie nab贸r wniosk贸w z Funduszu Pracy na organizacj臋 sta偶u dla os贸b bezrobotnych..

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 95-748-80-25 lub osobi艣cie w Powiatowym Urz臋dzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok nr 10).


Wniosek do pobrania


Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy
Ustalenie czasu pracy pracownik贸w PUP w Mi臋dzychodzie w 2015 r.


聽聽

Wi臋cej »
Zaproszenie na konferencj臋

Fundacja Aktywizacja oddzia艂 w Poznaniu zaprasza do udzia艂u w konferencji:

"Partnerstwo trzech sektor贸w na rynku pracy - w zakresie zatrudniania os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮"

Konferencja odb臋dzie si臋 dnia 5 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego (budynek A, I pi臋tro), AL. Niepodleg艂o艣ci 16/17 w Poznaniu.

Plakat informacyjny do pobrania.
Wi臋cej »
Informacja dla pracodawc贸w
Wsparcie finansowe dla pracodawc贸w w zakresie kszta艂cenia ustawicznego


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowi膮zuj膮ca od 27 maja 2014 r. wprowadzi艂a nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
艢rodki KFS przeznacza si臋 na finansowanie dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w.
W roku 2015 wsparciem kszta艂cenia ustawicznego, finansowanym z ww. funduszu b臋d膮 mogli zosta膰 obj臋ci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.

W ramach wsparcia finansowane mog膮 by膰:


- kursy i studia podyplomowe,
- egzaminy umo偶liwiaj膮ce uzyskanie dokument贸w potwierdzaj膮cych nabycie umiej臋tno艣ci, kwalifikacji lub uprawnie艅 zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podj臋cia pracy zawodowej po uko艅czonym kszta艂ceniu,
- ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w w zwi膮zku z podj臋tym kszta艂ceniem.

Finansowaniu z KFS podlega 80% koszt贸w, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsi臋biorstw w wysoko艣ci 100%, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zainteresowani pracodawcy mog膮 sk艂ada膰 zapotrzebowanie na 艣rodki z KFS na 2015 r. do dnia 5 lutego 2015 r. w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok. nr 11 oraz telefonicznie - nr 95 748 80 26.

Wi臋cej »
KomunikatPowiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 przepis贸w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 75 poz. 473) stypendia sta偶owe i szkoleniowe zar贸wno wyp艂acone jak i przyznane od dnia 01.01.2010 r. wsp贸艂finansowane z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego nie podlegaj膮 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych. Kwota opodatkowanego dochodu wynosi 0 z艂, wi臋c pit-11 za ten okres nie zostan膮 wystawione.
Wi臋cej »
Informacja dotycz膮ca "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za rok 2014"

Informacja dotycz膮ca "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za rok 2014"

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych p艂atnik sk艂adek - PUP Mi臋dzych贸d ma obowi膮zek przekazywa膰 ubezpieczonemu, w podziale na poszczeg贸lne miesi膮ce, za rok ubieg艂y w terminie do dnia 28 lutego roku nast臋pnego, informacje zawarte w innych raportach miesi臋cznych.

Wobec powy偶szego uprzejmie prosimy osoby bezrobotne, kt贸re w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku pobiera艂y 艣wiadczenia o zg艂aszanie si臋 do dnia 28.02.2015 roku do Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, zgodnie z miejscem zamieszkania, w celu odebrania "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za 2014 rok.

Informujemy, 偶e jest to wy艂膮cznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urz臋dzie Skarbowym.

Szczeg贸艂owe informacje

- w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie (pok贸j nr 9)
- lub pod numerami telefonu 095 748 80 34

 
 
Wi臋cej »
Nowa edycja projektu "The Job of My Life"
Edycja na rok 2015
Wi臋cej »
Plan informacji i porad grupowych z doradc膮 zawodowym na I kwarta艂 2015 r.

Informujemy, 偶e w zak艂adce "Porady grupowe" zamieszczono plan informacji i porad grupowych z doradc膮 zawodowym na I kwarta艂 2015 r.Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2435479