logo
Og艂oszenia
Rok 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomy艣lu zaprasza na spotkanie
Dla os贸b planuj膮cych uruchomi膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

Zapraszamy na spotkanie wprowadzaj膮ce do tematyki Funduszy Europejskiej na za艂o偶enie firm w okresie 2014-2020. Spotkanie odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 1 kwietnia 2015 r. w Nowym Tomy艣lu.

Jest to spotkanie wprowadzaj膮ce do zagadnie艅 Funduszy Europejskich. Przedstawione zostan膮 na nim og贸lne informacje na temat planowanego wsparcia ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej na otwarcie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Termin spotkania: 1 kwietnia 2015 r. (艣roda), godz. 10:00-13:00

Zg艂oszenia na spotkanie przyjmowane s膮 do dnia 30 marca 2015 r. do godz. 12-00.

Szczeg贸艂owe informacje oraz formularz zg艂oszeniowy mo偶na pobra膰
TUTAJ.
Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w dla podmiot贸w gospodarczych
Refundacja koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Og艂oszenie

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
og艂asza nab贸r wniosk贸w


dla podmiot贸w gospodarczych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, niepublicznego przedszkola lub szko艂y, albo producenta rolnego, kt贸re zamierzaj膮 uzyska膰 refundacji koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna wysoko艣膰 refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20.000 z艂.

Wnioski mo偶na pobra膰 ze strony internetowej www.pupmiedzychod.pl w zak艂adce "Pliki do pobrania", w Urz臋dzie pok. nr 11 lub w za艂膮czeniu do tej wiadomo艣ci.

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w terminie od 07.04.2015 r. do 15.04.2015 r.聽


Wi臋cej »
Nowe formy wsparcia dla os贸b bezrobotnych
Realizacja nowych form wsparcia przewidzianych dla bezrobotnych z drugim profilem
Szczeg贸艂owe informacje nt. nowych form wsparcia przewidzianych dla os贸b bezrobotnych z ustalonym drugim profilem聽 realizowanych przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie聽znajduj膮 si臋 TUTAJ.
Wi臋cej »
Informacja dla Pracodawc贸w

W dziale ABC Pracodawcy zamieszczono aktualny informator dotycz膮cy pomocy oferowanej Pracodawcom i ich Pracownikom i/lub finansowanej z Funduszu Pracy.Wi臋cej »
Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych
Uwaga! Nab贸r zako艅czony z dniem 05.03.2015r.

Uwaga! Nab贸r zako艅czony z dniem 05.03.2014

Og艂oszenie


Powiatowy Urz膮d Pracy informuje, 偶e og艂asza nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych.
Wnioski o organizacj臋 prac interwencyjnych b臋d膮 rozpatrywane na bie偶膮co, do czasu wyczerpania 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 95 748 80 25 lub osobi艣cie w Powiatowym Urz臋dzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).


Wnioski do pobrania.


Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶u

Uwaga! Nab贸r zako艅czony z dniem 09.02.2015 r.

Og艂oszenie

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e od dnia 02.02.2015r. do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych prowadzony b臋dzie nab贸r wniosk贸w z Funduszu Pracy na organizacj臋 sta偶u dla os贸b bezrobotnych..

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 95-748-80-25 lub osobi艣cie w Powiatowym Urz臋dzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok nr 10).


Wniosek do pobrania


Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy
Ustalenie czasu pracy pracownik贸w PUP w Mi臋dzychodzie w 2015 r.


聽聽

Wi臋cej »
Zaproszenie na konferencj臋

Fundacja Aktywizacja oddzia艂 w Poznaniu zaprasza do udzia艂u w konferencji:

"Partnerstwo trzech sektor贸w na rynku pracy - w zakresie zatrudniania os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮"

Konferencja odb臋dzie si臋 dnia 5 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego (budynek A, I pi臋tro), AL. Niepodleg艂o艣ci 16/17 w Poznaniu.

Plakat informacyjny do pobrania.
Wi臋cej »
Informacja dla pracodawc贸w
Wsparcie finansowe dla pracodawc贸w w zakresie kszta艂cenia ustawicznego


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowi膮zuj膮ca od 27 maja 2014 r. wprowadzi艂a nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
艢rodki KFS przeznacza si臋 na finansowanie dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w.
W roku 2015 wsparciem kszta艂cenia ustawicznego, finansowanym z ww. funduszu b臋d膮 mogli zosta膰 obj臋ci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.

W ramach wsparcia finansowane mog膮 by膰:


- kursy i studia podyplomowe,
- egzaminy umo偶liwiaj膮ce uzyskanie dokument贸w potwierdzaj膮cych nabycie umiej臋tno艣ci, kwalifikacji lub uprawnie艅 zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podj臋cia pracy zawodowej po uko艅czonym kszta艂ceniu,
- ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w w zwi膮zku z podj臋tym kszta艂ceniem.

Finansowaniu z KFS podlega 80% koszt贸w, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsi臋biorstw w wysoko艣ci 100%, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zainteresowani pracodawcy mog膮 sk艂ada膰 zapotrzebowanie na 艣rodki z KFS na 2015 r. do dnia 5 lutego 2015 r. w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok. nr 11 oraz telefonicznie - nr 95 748 80 26.

Wi臋cej »
KomunikatPowiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 przepis贸w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 75 poz. 473) stypendia sta偶owe i szkoleniowe zar贸wno wyp艂acone jak i przyznane od dnia 01.01.2010 r. wsp贸艂finansowane z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego nie podlegaj膮 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych. Kwota opodatkowanego dochodu wynosi 0 z艂, wi臋c pit-11 za ten okres nie zostan膮 wystawione.
Wi臋cej »
Informacja dotycz膮ca "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za rok 2014"

Informacja dotycz膮ca "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za rok 2014"

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych p艂atnik sk艂adek - PUP Mi臋dzych贸d ma obowi膮zek przekazywa膰 ubezpieczonemu, w podziale na poszczeg贸lne miesi膮ce, za rok ubieg艂y w terminie do dnia 28 lutego roku nast臋pnego, informacje zawarte w innych raportach miesi臋cznych.

Wobec powy偶szego uprzejmie prosimy osoby bezrobotne, kt贸re w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku pobiera艂y 艣wiadczenia o zg艂aszanie si臋 do dnia 28.02.2015 roku do Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, zgodnie z miejscem zamieszkania, w celu odebrania "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za 2014 rok.

Informujemy, 偶e jest to wy艂膮cznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urz臋dzie Skarbowym.

Szczeg贸艂owe informacje

- w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie (pok贸j nr 9)
- lub pod numerami telefonu 095 748 80 34

 
 
Wi臋cej »
Nowa edycja projektu "The Job of My Life"
Edycja na rok 2015
Wi臋cej »
Plan informacji i porad grupowych z doradc膮 zawodowym na I kwarta艂 2015 r.

Informujemy, 偶e w zak艂adce "Porady grupowe" zamieszczono plan informacji i porad grupowych z doradc膮 zawodowym na I kwarta艂 2015 r.Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2463764