logo
Menu przedmiotowe » Akty prawne
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YUstawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋
z dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679)

Art. 1. [S艂owniczek] [1] USyte w ustawie okre艣lenia oznaczaj膮:
1) "Tr贸jstronna Komisja" - Tr贸jstronn膮 Komisj臋 do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych, o kt贸rej mowa w
ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Tr贸jstronnej Komisji do Spraw Spo艂eczno-Gospodarczych i
wojew贸dzkich komisjach dialogu spo艂ecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800
oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89);
2) "prognozowany wska藕nik cen" - 艣rednioroczny wska藕nik cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych
og贸艂em, przyj臋ty do opracowania projektu ustawy budSetowej;
3) "wska藕nik cen" - 艣rednioroczny wska藕nik cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych og贸艂em, og艂oszony
przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski";
3a) "przeci臋tne wynagrodzenie" - przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej, og艂oszone przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
4) "prognozowany wska藕nik przeci臋tnego wynagrodzenia" - 艣rednioroczny wska藕nik przeci臋tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyj臋ty do opracowania projektu ustawy budSetowej;
5) "wydatki gospodarstw domowych" - przeci臋tne w roku miesi臋czne wydatki na jedn膮 osob臋 na
towary i us艂ugi konsumpcyjne dla 20% os贸b o najniSszych dochodach w gospodarstwach domowych
pracownik贸w, uzyskane z prowadzonego przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny badania budSet贸w
gospodarstw domowych;
6) "wska藕nik udzia艂u dochod贸w z pracy najemnej" - przeci臋tny w roku udzia艂 dochod贸w z pracy
najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla 20% os贸b o najniSszych dochodach w
gospodarstwach domowych pracownik贸w, uzyskany z prowadzonego przez G艂贸wny Urz膮d
Statystyczny badania budSet贸w gospodarstw domowych;
7) "przeci臋tna liczba os贸b na utrzymaniu osoby pracuj膮cej najemnie" - przeci臋tna w roku liczba os贸b
na utrzymaniu osoby pracuj膮cej najemnie dla 20% os贸b o najniSszych dochodach w gospodarstwach
domowych pracownik贸w, uzyskana z prowadzonego przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny badania
budSet贸w gospodarstw domowych;
8) "rok nast臋pny" - rok, na kt贸ry ustala si臋 wysoko艣膰 minimalnego wynagrodzenia;
9) "rok poprzedni" - rok poprzedzaj膮cy rok, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 negocjacje Tr贸jstronnej Komisji.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 28.05.2008 11:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1044

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  22.07.2009 09:50poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  28.05.2008 11:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821705