logo
Menu przedmiotowe » Podstawy prawne dzia艂ania urz臋du
Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznychUstawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
艣rodk贸w publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135)

Dzia艂 I. Przepisy og贸lne
Wydruk z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck), Publiczna opieka zdrowotna, 艣wiadczenia
1
Rozdzia艂 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz obja艣nienia
okre艣le艅 ustawowych
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa okre艣la:
1) warunki udzielania i zakres 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych;
2) zasady i tryb finansowania 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w pkt 1;
3) zadania w艂adz publicznych w zakresie zapewnienia r贸wnego dost臋pu do 艣wiadcze艅, o kt贸rych
mowa w pkt 1;
4) zasady powszechnego - obowi膮zkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;
5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporz膮dzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego do
pracownik贸w najemnych, os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek i do cz艂onk贸w ich
rodzin przemieszczaj膮cych si臋 we Wsp贸lnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 5.07.1971, str. 2 i n., z p贸藕n. zm.)
i rozporz膮dzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania
rozporz膮dzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego do
pracownik贸w najemnych, os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek i do cz艂onk贸w ich
rodzin przemieszczaj膮cych si臋 we Wsp贸lnocie (Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 i n., z p贸藕n. zm.)
oraz rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzaj膮cego przepisy
rozporz膮dzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporz膮dzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli pa艅stw trzecich,
kt贸rzy nie s膮 jeszcze obj臋ci tymi przepisami wy艂膮cznie ze wzgl臋du na ich obywatelstwo (Dz.Urz. WE L
124 z 20.05.2003, str. 1 i n., z p贸藕n. zm.);
6) zasady funkcjonowania, organizacj臋 i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej
"Funduszem";
7) zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacj膮 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa
w pkt 1.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF742.3 KB POBIERZpobierz ustaw臋 o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...28.05.2008 14:02320

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 28.05.2008 14:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1168licznik odwiedzin: 3817786