logo
Menu przedmiotowe » Spos贸b przyjmowania i za艂atwiania spraw
Udost臋pnianie Informacji Publicznej
Zgodnie z ustaw膮 o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrze艣nia 2001r. informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost臋pniana na wniosek zainteresowanego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce z艂o偶enia dokument贸w:
Sekretariat Urz臋du (pok贸j nr 5)

Op艂aty:
Za udzielenie informacji publicznej mog膮 byc pobierane op艂aty, je偶eli urz膮d b臋dzie musia艂 ponie艣膰 dodatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji na forme wskazana we wniosku. Wnioskodawca powinien byc poinformowany o wysoko艣ci op艂aty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrze艣nia 2001r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)

Termin za艂atwienia sprawy:
Niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
Je偶eli jest to niemo偶liwe, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie, o powodach op贸藕nienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie d艂u偶szym jednak ni偶 2 miesi膮ce.
Odmowa udost臋pnienia informacji publicznej nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwo艂awczy:
W przypadku odmowy udost臋pnienia informacji publicznej wnioskodawcy przys艂uguje odwo艂anie. Odwo艂anie od decyzji rozpatruje sie w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dost臋pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze艣nia 2001r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Zgodnie z art.59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. Nr 69, poz.415 z 2008r.) w zwi膮zku z
art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zm.)
wykazy pracodawc贸w i os贸b, z kt贸rymi zosta艂y zawarte umowy
w sprawach:
- refundacji koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy,
- refundacji sk艂adek ZUS,
- refundacji cz臋艣ci wynagrodzenia os贸b zatrudnionych w formie
prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
- organizacji sta偶u,
- organizacji przygotowania zawodowego

podawane s膮 do publicznej wiadomo艣ci poprzez ich wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 10.07.2008 13:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1944

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  21.09.2006 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  21.09.2006 13:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3816640