logo
Og艂oszenia » Rok 2008
Og艂oszenie nr 5/2008 naboru na wolne stanowisko urz臋dniczeMi臋dzych贸d, dnia 14.10.2008 r.

Og艂oszenie nr 5/2008
naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d


Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Kierownik Dzia艂u
Liczba stanowisk : 1
Wymiar etatu:
pe艂en wymiar czasu pracy
Umowa na czas nieokre艣lony , poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny.

Wymagania konieczne:

a) wykszta艂cenie wy偶sze (administracja, prawo, rachunkowo艣膰 i finanse),
b) obywatelstwo polskie,
c) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
d) osoba nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwo umy艣lne,
e) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) co najmniej dwuletni sta偶 pracy na stanowiskach urz臋dniczych w jednostkach wymienionych w art.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz膮dowych, w s艂u偶bie cywilnej lub zagranicznej (z wyj膮tkiem stanowisk obs艂ugi), w innych urz臋dach pa艅stwowych (z wyj膮tkiem stanowisk pomocniczych i obs艂ugi) lub na kierowniczych stanowiskach pa艅stwowych).

Wymagania dodatkowe:

a) znajomo艣膰 Ustaw:
- o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepis贸w wykonawczych do Ustawy
- o ochronie danych osobowych i przepis贸w wykonawczych
- o dost臋pie do informacji publicznej oraz przepis贸w wykonawczych do Ustawy
- Kodeks post臋powania administracyjnego
- o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji
- o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych
- o podatku dochodowym od os贸b fizycznych
- o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych
- Kodeks pracy
- o 艣wiadczeniach przedemerytalnych
b) znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu Koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego,
c) znajomo艣膰 programu "P艁ATNIK",

d) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera i pakiet贸w biurowych MS Office oraz internetu,
e) umiej臋tno艣膰 kierowania zespo艂em ludzi,
f) komunikatywno艣膰 i wysoka kultura osobista,
g) odpowiedzialno艣膰, punktualno艣膰, dok艂adno艣膰 i staranno艣膰.

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

1. Wydawanie postanowie艅 i decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu rejestracji os贸b bezrobotnych i wyp艂acanych 艣wiadcze艅.
2. Organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy dzia艂u.
3. Sprawowanie kontroli wewn臋trznej w zakresie zada艅 realizowanych w podleg艂ym dziale.
4. Dokonywanie okresowych ocen pracownik贸w dzia艂u.
5. Dba艂o艣膰 o rozw贸j zawodowy podleg艂ych pracownik贸w.
6. Ustalanie zakres贸w obowi膮zk贸w pracownikom dzia艂u oraz procedur wykonywania zada艅.

Wymagane dokumenty:

- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia,
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji,
- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny.

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:

Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400Mi臋dzych贸d

z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy og艂oszenia nr 5/2008 na stanowisko Kierownik Dzia艂u"
Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽 Dyrektor PUP
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Aleksandra Greiser

Autor : Jacek Lehmann
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 14.10.2008 12:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1313

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  14.10.2008 12:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.10.2008 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.10.2008 12:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820134