logo
Menu przedmiotowe » Spos贸b przyjmowania i za艂atwiania spraw
Rejestracja
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


W celu dokonania rejestracji jako osoby bezrobotnej nale偶y zg艂osi膰 si臋 osobi艣cie. Rejestracji dokonuje si臋 w pokoju nr 1. W tym celu nale偶y pobra膰 i wype艂ni膰 „kart臋 rejestracyjn膮”.

Dokumenty niezb臋dne do rejestracji:
- dow贸d osobisty lub potwierdzenie o jego wyrabianiu wraz z innym posiadaj膮cym zdj臋cie dowodem to偶samo艣ci,
- orygina艂 i kserokopia 艣wiadectwa uko艅czenia szko艂y lub dyplomu
- orygina艂 i kserokopia innych dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadane kwalifikacje,
- orygina艂y i kserokopie wszystkich 艣wiadectw pracy.

W przypadku os贸b, kt贸re prowadzi艂y pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 dodatkowo:
- orygina艂y i kserokopie decyzji o wykre艣leniu z rejestru dzia艂alno艣ci gospodarczej,
- legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami ZUS o okresach i wysoko艣ciach op艂acanych sk艂adek i okres贸w wyp艂aconych zasi艂k贸w chorobowych, lub za艣wiadczenie z ZUS potwierdzaj膮ce te okresy.

W przypadku os贸b, kt贸re pobiera艂y rent臋, 艣wiadczenie rehabilitacyjne lub zasi艂ek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dodatkowo:
- decyzje o przyznaniu i odmowie wyp艂aty renty (orygina艂 + kserokopia), za艣wiadczenie o okresach wyp艂acanego zasi艂ku chorobowego,
- decyzje o przyznaniu 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych (orygina艂 + kserokopia).

W przypadku os贸b zatrudnionych w niepe艂nym wymiarze czasu pracy dodatkowo:
- za艣wiadczenie o wysoko艣ci osi膮ganych dochod贸w za poszczeg贸lne miesi膮ce osobno.

W przypadku os贸b zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia dodatkowo:
- za艣wiadczenie o okresie zatrudnienia wraz z wyszczeg贸lnieniem dochod贸w i op艂acanych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne za ka偶dy miesi膮c osobno, lub rachunek z umowy-zlecenia (orygina艂 + kopia), lub druki ZUS RMUA (orygina艂y + kserokopie).

Osoby kwalifikuj膮ce si臋 do pobierania 艣wiadczenia przedemerytalnego dokonuj膮 rejestracji na w/w zasadach. Ponadto sk艂adaj膮 komplet dokument贸w i wniosek do ZUS – r贸wnie偶 w pokoju nr 1.

Obs艂uga os贸b zarejestrowanych

W dniu rejestracji ka偶da osoba otrzymuje informacj臋 o terminie kolejnej wizyty w Urz臋dzie. Wszystkie kolejne wizyty odbywaj膮 si臋 w pokoju nr 9. W wyznaczonym dniu wizyty nale偶y okaza膰 si臋 dowodem osobistym.
Osoby, kt贸re maj膮 ustalone prawo do 艣wiadczenia przedemerytalnego nie maj膮 obowi膮zku comiesi臋cznego zg艂aszania si臋 w Urz臋dzie Pracy.
W celu zwi臋kszenia szansy zatrudnienia konieczny jest cz臋sty kontakt z po艣rednictwem pracy – pok贸j nr 7 (r贸wnie偶 poza wyznaczonymi terminami).

Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 21.09.2006 13:47
Liczba wy艣wietle艅 : 894

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  21.09.2006 13:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 11:57poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:31poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3819481