logo
Og艂oszenia » Rok 2008
Og艂oszenie o organizacji szkoleniaSzanowni Pa艅stwo!!!!

WY呕SZA SZKO艁A ZAWODOWA "KADRY DLA EUROPY" organizuje szkolenia w ramach projektu "Szkolenia zawodowe聽- szans膮 na zatrudnienie" realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Dzia艂anie 6.1 "Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej w regionie" Poddzia艂anie 6.1.1 "Wsparcie os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywno艣ci zawodowej oraz zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunk贸w dla rozwoju aktywno艣ci zawodowej w regionie.


Projekt skierowany jest do os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukuj膮ce pracy) z terenu wojew贸dztwa wielkopolskiego, w szczeg贸lno艣ci osoby nale偶膮ce do jednej lub kilku z poni偶szych grup docelowych:
- osoby pozostaj膮ce bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesi臋cy聽聽w ci膮gu ostatnich dw贸ch lat,
-聽kobiety,

- osoby pozostaj膮ce bez zatrudnienia zamieszkuj膮ce w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszka艅cy miast do 25 tys.


W ramach projektu w/w osoby b臋d膮 mog艂y wzi膮膰 udzia艂 w nast臋puj膮cych kursach zawodowych:
-聽Kurs prawa jazdy kat. B (30 godzin teorii i 30 godzin praktyki) z elementami aktywnych form sprzeda偶y (30 godzin) dla 130 os贸b oraz doradztwo indywidualne i grupowe w ilo艣ci 12 godzin.聽
-聽Kurs operatora w贸zka wid艂owego z kursem obs艂ugi programu gospodarka magazynowa (21 godzin) dla 90 os贸b oraz doradztwo indywidualne i grupowe w ilo艣ci 12 godzin.

Udzia艂 w kursach jest bezp艂atny!
Organizator zapewnia: wykwalifikowan膮 kadr臋 prowadz膮c膮 zaj臋cia, materia艂y szkoleniowe i zwrot kosztu dojazdu na zaj臋cia.

Uczestnicy kurs贸w otrzymaj膮 dokumenty聽 potwierdzaj膮ce nabyte przez nich umiej臋tno艣ci.

Zg艂oszenia uczestnictwa w projekcie mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Wy偶szej Szko艂y Zawodowej "Kadry dla Europy" przy ul. R. Strza艂kowskiego 5/7 wej艣cie A III p. pok贸j 302 w godz. od 9.00 do 16.00 oraz listownie na adres:Wy偶sza Szko艂a Zawodowa "Kadry dla Europy",
60-855 Pozna艅, ul.
Petera Mansfelda 4.
tel. 061 847 91 55 wew. 112, fax聽 061 663 20 64;
lub e-mailem:
a.kubicka@kde.edu.pl

Autor : Jacek Lehmann
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 31.10.2008 15:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1286

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  31.10.2008 13:55poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  31.10.2008 13:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820110