logo
Menu przedmiotowe » Spos贸b przyjmowania i za艂atwiania spraw
Decyzje
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YPowiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie wydaje decyzje administracyjne w sprawach o:
- uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotn膮 oraz utracie statusu bezrobotnego,
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wyp艂aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi艂ku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 艣wiadcze艅 niewynikaj膮cych z zawartych um贸w,
- obowi膮zku zwrotu nienale偶nie pobranego zasi艂ku dodatku szkoleniowego, stypendium i innych nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 lub koszt贸w szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
- odroczeniu terminu sp艂aty, roz艂o偶eniu na raty lub umorzeniu cz臋艣ci albo ca艂o艣ci nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz nale偶no艣ci z tytu艂u zwrotu refundacji koszt贸w doposa偶enia lub wyposa偶enia stanowiska pracy lub przyznanych jednorazowo 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Decyzje wydawane s膮 przez upowa偶nionego przez Starost臋 pracownika Urz臋du.
Od ka偶dej decyzji s艂u偶y odwo艂anie do organu II instancji jakim jest
Wojewoda Wielkopolski, za po艣rednictwem Starosty Mi臋dzychodzkiego.
Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 21.09.2006 13:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1736

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  17.07.2014 14:23poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  21.09.2006 13:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822022