logo
Menu przedmiotowe » Zam贸wienia publiczne » Rok 2008
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugiMi臋dzych贸d: Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z obs艂ug膮 kas fiskalnych i urz膮dze艅
Numer og艂oszenia: 174609 - 2008; data zamieszczenia: 29.07.2008
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie, ul. 17 Stycznia, 64-400 Mi臋dzych贸d, woj. wielkopolskie, tel. 0 95 748 23 96, fax 0 95 748 20 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z obs艂ug膮 kas fiskalnych i urz膮dze艅.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na profesjonalnych sprzedawc贸w z obs艂ug膮 kas fiskalnych i urz膮dze艅 w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki poddzia艂anie 6.1.3 poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych, wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Ca艂kowita ko艅cowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT) obejmuj膮ca wszystkie zam贸wienia i cz臋艣ci: 6300 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: wolna r臋ka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Tak; Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces poddzia艂anie 6.1.3.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 24.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • WZDZ w Gorzowie Wlkp. O艣rodek Kszta艂cenia Zawodowego, ul. 3 maja 2, 64-400 Mi臋dzych贸d, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ膭CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭 (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 6300
  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 6300 / oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 6300
  • Waluta: PLN.
Autor : Arkadiusz Rosocha
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 26.11.2008 15:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1100

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  29.08.2008 13:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822359