logo
Menu przedmiotowe » Maj膮tek
Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Mi臋dzychodzkiego Nr 16/21/2003
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YUchwa艂a Nr 16/21/2003 Zarz膮du Powiatu Mi臋dzychodzkiego
z dnia 03 lipca 2003 r.


W sprawie: upowa偶nienia kierownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania mieniem powiatu b臋d膮cym na wyposa偶eniu w艂a艣ciwych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w zwi膮zku z art. 33 ustawy o samorz膮dzie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym /Dz. Ustaw Nr 142, poz. 1592 z 2001r.,Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r./, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Zarz膮d Powiatu upowa偶nia:
1. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mi臋dzychodzie
2. Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mi臋dzychodzie
3. Kierownika Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
4. Dyrektora Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Mi臋dzychodzie
5. Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Mi臋dzychodzie
6. Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 w Mi臋dzychodzie
7. Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 3 w Mi臋dzychodzie
8. Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Sierakowie
9. Dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno – Wychowawczego w Mi臋dzychodzie
10. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mi臋dzychodzie
11. Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej Pi艂ka – Zamy艣lin
12. Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej 艁臋偶eczki
13. Komendanta Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Mi臋dzychodzie

do gospodarowania i zwyk艂ego zarz膮du mieniem powiatu stanowi膮cym wyposa偶enie w艂a艣ciwej jednostki organizacyjnej, a s艂u偶膮cym do wykonywania jej statutowych zada艅.

搂 2

Upowa偶nia si臋 Kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu do sk艂adania w imieniu Zarz膮du Powiatu jednoosobowego o艣wiadczenia woli w zakresie zwyk艂ego zarz膮du mieniem, o kt贸rym mowa w 搂 1 i zobowi膮zuje do przedk艂adania raz w roku informacji z ww. czynno艣ci.

搂 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych zarz膮dzaj膮cy mieniem s膮 obowi膮zani do zachowania szczeg贸lnej staranno艣ci przy wykonywaniu tego zarz膮du.

搂 4

O艣wiadczenie woli dotycz膮ce zakupu, zbycia nieruchomo艣ci gruntowych, budynk贸w jednostek lub na ich rzecz pozostaje w gestii Zarz膮du Powiatu.

搂 5

Czynno艣ci prawne obejmuj膮ce rozporz膮dzanie prawem do dysponowania maj膮tkiem trwa艂ym jednostek powiatu, kt贸rego warto艣膰 przekracza 3.500 z艂, mog膮 by膰 dokonane za uprzedni膮 zgodn膮 Zarz膮du Powiatu.

搂 6

Wykonanie uchowa艂y powierza si臋 kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

搂 7

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Autor : Zarz膮du Powiatu Mi臋dzychodzkiego
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 22.09.2006 09:48
Liczba wy艣wietle艅 : 928

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  13.10.2006 13:32poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:06poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  22.09.2006 09:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3823047