logo
Og艂oszenia » Rok 2009
Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Mi臋dzych贸d, dnia 23 marca 2009 r.

Powiatowy Urz膮d Pracy
w Mi臋dzychodzie

OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy


O zatrudnienie na ww. stanowisku nie mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

聽1. Wymagania niezb臋dne:
聽聽聽聽聽a) obywatelstwo polskie
聽聽聽聽聽b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw
聽聽聽聽聽聽聽聽聽publicznych
聽聽聽聽聽c) co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie
聽聽聽聽 d) brak skazania za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia
聽聽聽聽聽聽聽聽聽publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
聽聽聽聽聽e) nieposzlakowana opinia
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽2. Wymagania dodatkowe:
聽聽聽聽聽a) do艣wiadczenie w pracy z zespo艂ami ludzkimi
聽聽聽聽 b) przygotowanie pedagogiczne
聽聽聽聽聽c) wiedza z zakresu prawa pracy
聽聽聽聽聽d) znajomo艣膰 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
聽聽聽聽聽聽聽聽zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
聽聽聽聽聽e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
聽聽聽聽聽f) znajomo艣膰 przepis贸w o ochronie danych osobowych
聽聽聽聽聽g) umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera i pakietu biurowego MS Office
聽聽聽聽聽h) komunikatywno艣膰, 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
聽聽聽聽聽i) umiej臋tno艣膰 pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
聽聽聽聽聽j) dyspozycyjno艣膰

聽3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
聽聽聽聽聽a) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zaj臋膰
聽聽聽聽聽聽聽聽aktywizacyjnych i szkole艅 w ramach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽b) odpowiedzialno艣膰 za funkcjonowanie Klubu Pracy
聽聽聽聽聽c) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji uczestnikom zaj臋膰
聽聽聽聽聽聽聽聽organizowanych w ramach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽d) informowanie os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽o mo偶liwo艣ci nieodp艂atnego uczestnictwa w zaj臋ciach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽e) organizowanie naboru uczestnik贸w Klubu Pracy
聽聽聽聽聽f) przygotowywanie uczestnik贸w do aktywnego poszukiwania pracy
聽聽聽聽 g) prowadzenie dokumentacji i sporz膮dzanie sprawozda艅聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽z dzia艂alno艣ci Klubu Pracy

4. Wymagane dokumenty:
聽聽聽聽a) list motywacyjny,
聽聽聽聽b) CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz
聽聽聽聽聽聽聽聽informacjami o wykszta艂ceniu
聽聽聽聽c) kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za
聽聽聽聽聽聽聽 zgodno艣膰 z orygina艂em),
聽聽聽聽d) kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za
聽聽聽聽聽聽聽聽zgodno艣膰 z orygina艂em), potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie聽
聽聽聽聽聽聽聽聽i kwalifikacje zawodowe,
聽聽聽聽e) o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
聽聽聽聽聽聽聽聽wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia聽
聽聽聽聽聽聽聽聽publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
聽聽聽聽f) o艣wiadczenie kandydata o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci聽
聽聽聽聽聽聽聽prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
聽聽聽 g) inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje聽
聽聽聽聽聽聽聽i umiej臋tno艣ci.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by膰 opatrzone klauzul膮:
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przyjmuj臋 do wiadomo艣ci fakt obowi膮zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane
i z艂o偶one osobi艣cie lub za po艣rednictwem poczty w terminie do dnia 02.04.2009 r. godz. 1530
na聽 adres: Powiatowy Urz膮d Pracy 64-400 Mi臋dzych贸d ul. 17 Stycznia 143

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.


Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du), nie b臋d膮 rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru mo偶na zapozna膰 si臋 w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie聽- pok贸j nr 5 lub na stronie internetowej: www.pup.miedzychod.samorzady.pl.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 095-748 8020.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.

聽聽聽聽聽聽Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽Aleksandra Greiser聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 23.03.2009 10:09
Liczba wy艣wietle艅 : 726

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:12poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:16poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.03.2009 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.03.2009 09:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820438