logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Szkolenia
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwi臋kszaj膮cych szanse na uzyskanie lub utrzymanie聽zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczno艣ci zmiany lub uzupe艂nienia kwalifikacji,
  • utraty zdolno艣ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta mo偶e skierowa膰 bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, je偶eli uzasadni celowo艣膰 tego szkolenia, a jego koszt聽 w cz臋艣ci finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeci臋tnego wynagrodzenia, skierowanie takie przys艂uguje nie cz臋艣ciej ni偶 raz w ci膮gu roku kalendarzowego.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przez starost臋, w okresie odbywania szkolenia przys艂uguje stypendium szkoleniowe w wysoko艣ci 100% zasi艂ku dla bezrobotnych, a dla bezrobotnych : posiadaj膮cych wykszta艂cenie gimnazjalne lub ni偶sze lub bez kwalifikacji zawodowych lub powy偶ej 50r. 偶ycia lub z prawem do zasi艂ku

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2009 12:50
Liczba wy艣wietle艅 : 670

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 13:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.02.2010 13:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.03.2011 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:24poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.03.2011 11:47poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  09.01.2008 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  30.05.2007 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3823989