logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Po艣rednictwo pracy
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Zadania po艣rednictwa pracy polegaj膮 na:
 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy oraz pracodawc贸w o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami,
 • wsp贸艂dzia艂aniu powiatowych urz臋d贸w pracy w zakresie wymiany informacji o mo偶liwo艣ciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzia艂ania,
 • informowaniu bezrobotnych o przys艂uguj膮cych im prawach i obowi膮zkach.

Po艣rednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub po艣rednictwo do pracy za granic膮 prowadz膮 powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy, agencje po艣rednictwa pracy i ochotnicze hufce pracy.

Po艣rednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy realizowane przez powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy jest prowadzone nieodp艂atnie, zgodnie z zasadami:

 • dost臋pno艣ci us艂ug po艣rednictwa pracy dla poszukuj膮cych pracy oraz dla pracodawc贸w,
 • dobrowolno艣ci - oznaczaj膮cej wolne od przymusu korzystanie z us艂ug po艣rednictwa pracy przez poszukuj膮cych pracy,
 • r贸wno艣ci - oznaczaj膮cej obowi膮zek udzielania wszystkim poszukuj膮cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮,
 • jawno艣ci - oznaczaj膮cej, 偶e ka偶de wolne miejsce pracy zg艂oszone do urz臋du pracy jest podawane do wiadomo艣ci bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy.
Informacje z zakresu po艣rednictwa pracy mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 6, tel. 0 95 748 80 25.
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 25.06.2009 14:54
Liczba wy艣wietle艅 : 680

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  26.06.2009 09:09poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  28.01.2010 14:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.07.2014 10:33poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:16poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3819470