logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Ubezpieczenie bezrobotnego
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


UBEZPIECZENIE BEZROBOTNEGO

1. Zgodnie z przepisami ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj膮 bezrobotni niepodlegaj膮cy obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u (np. renty rodzinnej).

2. Bezrobotny pobieraj膮cy zasi艂ek dla bezrobotnych, bezrobotny pobieraj膮cy stypendium podlega (niezale偶nie od ubezpieczenia zdrowotnego) obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego: emerytalnemu, rentowemu (i wypadkowemu w przypadku bezrobotnych pobieraj膮cych stypendium) od dnia nabycia do dnia utraty prawa do ww. 艣wiadcze艅;

3. PUP jest obowi膮zany dokona膰 zg艂oszenia do ubezpiecze艅 lub wyrejestrowania z ubezpiecze艅 w terminie siedmiu dni od dnia powstania lub ustania obowi膮zku ubezpieczenia oraz zg艂osi膰 zmian臋 danych ubezpieczonego lub cz艂onka jego rodziny w terminie siedmiu dni od zaistnienia tych zmian. W zwi膮zku z tym PUP sporz膮dza i przekazuje do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych dokumenty zg艂oszeniowe. Bezrobotny powinien sprawdzi膰 dane zawarte w dokumencie zg艂oszeniowym, zg艂osi膰 niezw艂ocznie zmian臋 danych.

4. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest ka偶dy dokument, kt贸ry potwierdza uprawnienia do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, w szczeg贸lno艣ci dokument potwierdzaj膮cy op艂acanie sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne. Takim dokumentem w przypadku bezrobotnych, kt贸rzy nie podlegaj膮 ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytu艂u jest legitymacja ubezpieczeniowa lub za艣wiadczenie p艂atnika sk艂adek / aktualny wpis z dat膮 , piecz膮tk膮, podpisem/.

5. Prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej os贸b podlegaj膮cych obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz cz艂onk贸w ich rodzin zg艂oszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez PUP ustaje po up艂ywie 30 dni od dnia wyga艣ni臋cia obowi膮zku ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Wyje偶d偶aj膮c na kr贸tki pobyt do innego pa艅stwa Unii Europejskiej ubezpieczeni bezrobotni powinni pami臋ta膰 o zaopatrzeniu si臋 w formularz E 111. Umo偶liwia on korzystanie z publicznej s艂u偶by zdrowia w innych pa艅stwach cz艂onkowskich na takich samych zasadach, jakie dotycz膮 os贸b ubezpieczonych w tych pa艅stwach. Je偶eli wyje偶d偶amy do pracy, formularz otrzymamy tylko na okres do momentu podj臋cia pracy. W pozosta艂ych przypadkach formularz wystawiany jest na czas pobytu w innym pa艅stwie, jednak nie d艂u偶ej ni偶 na dwa miesi膮ce. Wniosek na formularz E 111 mo偶na uzyska膰 w NFZ. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 za艣wiadczenie z urz臋du pracy o odprowadzaniu sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioski z za艂膮cznikami nale偶y z艂o偶y膰 w Oddziale Wojew贸dzkim NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, tel. (061) 8506102.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 25.06.2009 15:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1077

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  07.04.2011 09:41poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  29.05.2012 12:46poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:31poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  17.03.2009 11:37poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2009 09:16poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.06.2008 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 13:20poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 13:20poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 13:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818464