logo
Og艂oszenia » Rok 2007Mi臋dzych贸d, dnia 26.10.2007 r.

Og艂oszenie nr 2/2007

naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie

ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Inspektor Powiatowy

Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat

Umowa na czas okre艣lony, poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny.

Wymagania konieczne:

- wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie
- sta偶 pracy - minimum 5 lat
- posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych
- nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
聽przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego,
聽przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karno skarbowe
- posiada obywatelstwo polskie
- posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy
- znajomo艣膰 przepis贸w ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych
- znajomo艣膰 Kodeksu cywilnego i kodeksu post臋powania cywilnego
- znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
- komunikatywno艣膰
- umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera ( pakiet Microsoft Office )

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

- badanie struktury zawodowej zarejestrowanych os贸b bezrobotnych
聽oraz planowanie ich rozwoju zawodowego pod k膮tem potrzeb lokalnego rynku pracy,
- zbieranie i analizowanie informacji o rynku szkole艅 oraz ofert szkoleniowych,
- sporz膮dzanie plan贸w szkole艅 dla os贸b bezrobotnych, w tym wsp贸艂finansowanych z EFS,
- prowadzenie spraw dotycz膮cych zam贸wie艅 us艂ug szkoleniowych dla os贸b bezrobotnych
聽na zasadach okre艣lonych przepisami ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych w tym wsp贸艂finansowanych z EFS,
- przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki
- wsp贸艂praca z innymi kom贸rkami organizacyjnymi urz臋du

Wymagane dokumenty:

- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego na druku
聽 "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:

Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d

z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy ogloszenia nr 2/2007 na stanowisko Inspektor Powiatowy"

Dokumenty nalezy skladac w terminie do dnia 9 listopada 2007 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostana powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor PUP
Aleksandra Greiser

Autor : Arkadiusz Rosocha
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 18.09.2009 15:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1102

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  26.10.2007 12:49poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:45poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:44poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:36poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:35poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  26.10.2007 12:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3796800