logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Stypendium w zwi膮zku z podj臋ciem dalszej nauki
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, kt贸ry w okresie 12 miesi臋cy od dnia zarejestrowania w powiatowym urz臋dzie pracy podj膮艂 dalsz膮 nauk臋 w szkole ponadgimnazjalnej dla doros艂ych, b臋d膮cej szko艂膮 publiczn膮 lub niepubliczn膮 o uprawnieniach szko艂y publicznej, albo w szkole wy偶szej, gdzie studiuje w formie studi贸w niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, mo偶e przyzna膰 stypendium w wysoko艣ci 100% kwoty zasi艂ku wyp艂acane przez okres 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia nauki.

Starosta mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o kontynuacji wyp艂acania stypendium do uko艅czenia
nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium przys艂uguje pod warunkiem nieprzekroczenia wysoko艣ci dochodu na osob臋 w rodzinie w rozumieniu przepis贸w o pomocy spo艂ecznej, uprawniaj膮cego do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej. Do dochodu nie wlicza si臋 kwoty tego stypendium.

Podstaw膮 wyp艂aty stypendium jest za艣wiadczenie wystawione przez szko艂臋, potwierdzaj膮ce kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przys艂uguje w przypadku przerwania nauki.

Osobie, kt贸rej starosta przyzna艂 stypendium na nauke przys艂uguje stypendium w wysoko艣ci 20% zasi艂ku od ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym podj臋艂a zatrudnienie w trakcie nauki.

Stypendia przyznawane s膮 do wysoko艣ci limitu srodk贸w finansowych na dany rok bud偶etowy.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 12 tel. 0 95 748 80 21.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2009 13:19
Liczba wy艣wietle艅 : 725

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  07.04.2011 09:43poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  26.06.2009 15:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.06.2009 15:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  05.06.2008 13:32poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:44poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822969