logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Klub pracy » Regulamin

REGULAMIN KLUBU PRACY

Postanowienia og贸lne

搂1

Regulamin organizacyjny Klubu Pracy w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie, zwany dalej "regulaminem" okre艣la organizacj臋 funkcjonowania Klubu Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂2

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:

 1. PUP聽- oznacza to Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
 2. Klubie Pracy - oznacza to Klub Pracy w Mi臋dzychodzie
 3. Liderze Klubu Pracy - oznacza to osob臋 - pracownika PUP w Mi臋dzychodzie, organizuj膮cego i prowadz膮cego zaj臋cia w Klubie Pracy
 4. Uczestniku Klubu Pracy - oznacza to osob臋 bezrobotn膮 lub poszukuj膮c膮 pracy, uczestnicz膮c膮 w zaj臋ciach Klubu Pracy.

搂3

Podstaw膮 prawn膮 utworzenia i funkcjonowania Klubu Pracy jest:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r.)
 2. Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie standard贸w us艂ug rynku pracy z dnia 2 marca 2007r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 314)
 3. Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w prowadzenia przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia us艂ug rynku pracy ( Dz. U. Nr 47, poz. 315).

Cele i zadania Klubu Pracy

搂4

 1. Celem dzia艂alno艣ci Klubu Pracy jest:
  1. przygotowanie uczestnik贸w Klubu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia
  2. wyposa偶enie uczestnik贸w Klubu w umiej臋tno艣ci poruszania si臋 na rynku pracy oraz wiedz臋 w zakresie praw rz膮dz膮cych rynkiem pracy
  3. zmotywowanie uczestnik贸w Klubu do aktywno艣ci w poszukiwaniu pracy
  4. zmiana postaw uczestnik贸w Klubu wobec pracy, rynku pracy oraz samych siebie.
 2. Do zada艅 Klubu Pracy nale偶y udzielanie osobom bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczeg贸lno艣ci poprzez:
  • szkolenia z zakresu umiej臋tno艣ci poszukiwania pracy
  • zaj臋cia aktywizacyjne
  • dost臋p do informacji oraz elektronicznych baz danych s艂u偶膮cych uzyskaniu umiej臋tno艣ci poszukiwania pracy i samo zatrudnienia.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Realizacja wymienionych wy偶ej zada艅 ma na celu pomoc w zakresie:

  • poznania, okre艣lania i dokonywania samooceny w艂asnych predyspozycji i umiej臋tno艣ci zawodowych
  • precyzowania w艂asnych preferencji i mo偶liwo艣ci zawodowych oraz dopasowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy
  • opracowania indywidualnej strategii dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do znalezienia zatrudnienia
  • rozwoju umiej臋tno艣ci aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy
  • poznania formy i stylu w艂a艣ciwego opracowania dokument贸w aplikacyjnych, wymaganych przy podejmowaniu pracy
  • przygotowania do przeprowadzania telefonicznych i osobistych rozm贸w wst臋pnych z potencjalnymi pracodawcami
  • poznania zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjowania z pracodawc膮 warunk贸w zatrudnienia.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 20.01.2010 15:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1125

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  20.01.2010 15:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 15:12poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 15:10poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 15:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 14:53poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 14:52poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 14:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 14:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.01.2010 14:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820401