logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Refundacja sk艂adek na ZUSRefundacja sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne polegana zawarciu umowy pracodawcy ze starost膮, kt贸ra przewiduje jednorazowe refundowanie poniesionych koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne w zwi膮zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja dotyczy:

 • bezrobotnych znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnie trudnej sytuacji oraz
 • bezrobotnych znajduj膮cych si臋 w bardzo niekorzystnej sytuacji.

"Pracownik znajduj膮cy si臋 w szczeg贸lnie niekorzystnej sytuacji" oznacza ka偶d膮 osob臋, kt贸ra:

 • jest bez sta艂ego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sze艣ciu miesi臋cy; lub
 • nie ma wykszta艂cenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub
 • jest w wieku ponad 50 lat; lub
 • jest osob膮 doros艂膮 mieszkaj膮c膮 samotnie, maj膮c膮 na utrzymaniu co najmniej jedn膮 osob臋; lub
 • pracuj臋 w sektorze lub zawodzie w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym dysproporcja kobiet i m臋偶czyzn jest co najmniej o 25% wi臋ksza ni偶 艣rednia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym pa艅stwie cz艂onkowskim i nale偶y do tej grupy stanowi膮cej mniejszo艣膰; lub
 • jest cz艂onkiem mniejszo艣ci etnicznej w pa艅stwie cz艂onkowskim, kt贸ry w celu zwi臋kszenia szans na uzyskanie dost臋pu do sta艂ego zatrudnienia musi poprawi膰 znajomo艣膰 j臋zyka, uzupe艂ni膰 szkolenia zawodowe lub zwi臋kszy膰 do艣wiadczenie zawodowe.

"Pracownik znajduj膮cy si臋 w bardzo niekorzystnej sytuacji" oznacza ka偶d膮 osob臋, kt贸ra jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesi膮ce.

Refundacja mo偶e nast膮pi膰 w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudnia艂 skierowanego bezrobotnego w pe艂nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesi臋cy oraz
 • po up艂ywie 12 miesi臋cy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych sk艂adek, nie mo偶e przekroczy膰 300% wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 obowi膮zuj膮cego w dniu spe艂nienia wy偶ej wymienionych warunk贸w.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczeg贸艂owego sposobu organizowania prac interwencyjnych i rob贸t publicznych oraz jednorazowej refundacji koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)
 • rozporz膮dzenie Nr 800/2008 Komisji WE z dnia聽6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 214, 09/08/2008).

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok.10, tel. 095-748 8025.


Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 28.01.2010 14:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1255

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  29.04.2009 13:35poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  29.04.2009 13:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 08:50poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:04poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 12:45poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 10:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3824060