logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Szkolenia
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwi臋kszaj膮cych szanse na uzyskanie lub utrzymanie聽zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczno艣ci zmiany lub uzupe艂nienia kwalifikacji,
  • utraty zdolno艣ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta mo偶e skierowa膰 bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, je偶eli uzasadni celowo艣膰 tego szkolenia, a jego koszt聽 w cz臋艣ci finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeci臋tnego wynagrodzenia, skierowanie takie przys艂uguje nie cz臋艣ciej ni偶 raz w ci膮gu roku kalendarzowego.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przez starost臋, w okresie odbywania szkolenia przys艂uguje stypendium szkoleniowe w wysoko艣ci 120% zasi艂ku dla bezrobotnych (pod warunkiem 偶e w trakcie szkolenia nie przys艂uguje mu z tego tytu艂u stypendium, dieta lub innego rodzaju 艣wiadczenie pieni臋偶ne w wysoko艣ci r贸wnej lub wy偶szej ni偶 stypendium finansowane z Funduszu Pracy). W okresie pobierania stypendium nie przys艂uguje zasi艂ek.

Osoba niepe艂nosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urz臋dzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukuj膮ca pracy nie pozostaj膮ca w zatrudnieniu mo偶e korzysta膰 na zasadach takich jak bezrobotni ze聽 szkole艅 w celu zmiany (w razie utraty zdolno艣ci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie)聽 lub聽 podniesienia kwalifikacji zawodowych zwi臋kszaj膮cych聽 szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Informacje dotycz膮ce szkole艅 mo偶na uzyska膰 w pokoju nr聽11.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 22.02.2010 13:44
Liczba wy艣wietle艅 : 840

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  16.03.2011 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:24poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.03.2011 11:47poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 13:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  09.01.2008 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  30.05.2007 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821595