logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Za艂膮cznik nr 1
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do zarz膮dzenia Nr 161 z dnia 08.04.2010r.
聽 Dyrektora PUP w聽 Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
聽 przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1)聽Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽
( t. j. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
2)聽Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie dokonywania refundacji Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.聽 Nr聽 62聽 poz. 512 z 2009r ze zm. ),
3)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
4)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
5)聽Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007r Nr 155 poz 1095ze. zm.),
6)聽Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
7)聽Kodeksu Cywilnego.
搂 2
1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
聽聽聽 mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci
聽聽聽 gospodarczej,聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
聽聽聽 zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶
聽聽聽 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.
2. O przyznanie 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca status
聽聽聽 bezrobotnego przez okres co najmniej 1 miesi膮ca.
聽聽聽 Osoby kt贸re w okresie 6 miesi臋cy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urz臋dzie Pracy
聽聽聽 w Mi臋dzychodzie spowodowa艂y rozwi膮zanie stosunku pracy ze swej winy b膮d藕 rozwi膮za艂y
聽聽聽 stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron聽 mog膮 ubiega膰 si臋
聽聽聽 o przyznanie tych 艣rodk贸w po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia uzyskania statusu bezrobotnego
聽聽 ( nie dotyczy to przypadk贸w rozwi膮zania stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu
聽聽聽 upad艂o艣ci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotycz膮cych
聽聽聽 zak艂adu pracy, a tak偶e rozwi膮zania przez pracownika umowy o prac臋 z powodu ci臋偶kiego
聽聽聽聽 naruszenia przez pracodawc臋 podstawowych obowi膮zk贸w wobec pracownika).
3. Pod poj臋ciem

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 15.04.2010 13:59
Liczba wy艣wietle艅 : 753

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 15:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  03.08.2010 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  24.10.2011 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.12.2014 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:52poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  14.04.2010 15:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3797526