logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Studia podyplomowe » Zasady finansowaniaZa艂膮cznik Nr 1
do Zarz膮dzenia
Dyrektora P.U.P.
Nr 18/2009
z dnia 07.10.2009r.


ZASADY FINANSOWANIA KOSZT脫W STUDI脫W PODYPLOMOWYCH
DLAOS脫B BEZROBOTNYCH


Podstawa prawna:
art. 42a ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z p贸藕n. zm.), rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standard贸w us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314) oraz rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 marca 2007r.w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w prowadzenia przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).

1. Warunki sfinansowania koszt贸w studi贸w podyplomowych:

 • pozostawanie w rejestrze os贸b bezrobotnych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie przez okres co najmniej trzech miesi臋cy, a je偶eli osoba jest zarejestrowana przez okres kr贸tszy ni偶 3 miesi膮ce, mo偶e stara膰 si臋 o sfinansowanie studi贸w podyplomowych dopiero po odbyciu pierwszej wizyty u po艣rednika pracy pod warunkiem nieprzedstawienia przez niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • uzasadnienie celowo艣ci finansowania koszt贸w studi贸w podyplomowych聽(np. przedstawienie deklaracji przysz艂ego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie bezrobotnej lubdeklaracji osoby bezrobotnej o zamiarze rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej).

2.Wysoko艣膰 dofinansowania.

 • Powiatowy Urz膮dPracy w Mi臋dzychodzie聽聽 finansujestudiapodyplomowedowysoko艣ci 100% koszt贸w studi贸w, jednak nie wi臋cej ni偶5.000z艂 udokumentowanychkoszt贸w nale偶nych organizatorowi.

3. Wymagane dodatkowe dokumenty:

 • za艣wiadczenie z uczelni potwierdzaj膮ce kierunek wybranych studi贸w podyplomowychz dok艂adnie okre艣lon膮 dat膮 rozpocz臋cia i zako艅czenia nauki (dzie艅, miesi膮c, rok), wysoko艣膰 op艂at i system p艂atno艣ci (jednorazowo, ratalnie) oraz numer konta bankowego uczelni,
 • zobowi膮zanie osoby bezrobotnej do uko艅czenia studi贸w w terminie okre艣lonym聽聽w w/w za艣wiadczeniu,
 • potwierdzona za zgodno艣膰 z orygina艂em kopia dyplomu uko艅czenia studi贸w - po zako艅czeniu studi贸w.

4. Procedura przyznawania i sfinansowania cz臋艣ci koszt贸w studi贸w podyplomowych:

 • wype艂nienie i z艂o偶enie wniosku o sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych, wraz聽z za艂膮cznikami,
 • o sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urz膮dPracy w Mi臋dzychodziepowiadamia osob臋 bezrobotn膮 w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku聽i innych niezb臋dnych do jego rozpatrywania dokument贸w,
 • sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych realizowane jest jednorazowo lub w ratach p艂atnych za poszczeg贸lne semestry, w ustalonych terminach na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy osob膮 bezrobotn膮 a Starost膮 Powiatu Mi臋dzychodzkiego, z upowa偶nienia kt贸rego dzia艂aDyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
 • w przypadku podj臋cia przez uczestnika studi贸w podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza si臋 finansowania tych studi贸w do planowanego terminu ich uko艅czenia,
 • w przypadku przerwania studi贸w podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

5. Prawa i obowi膮zki bezrobotnego:

 • osoba bezrobotna zobowi膮zuje si臋 do uko艅czenia podj臋tych studi贸w podyplomowych w terminie wynikaj膮cym z przebiegu studi贸w i dostarczenia do Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie kopiipotwierdzonej za zgodno艣膰z orygina艂em uzyskanego dyplomu.
 • bezrobotnemu za okres uczestnictwa w zaj臋ciach przewidzianych programem studi贸w 聽聽przys艂uguje stypendium聽w wysoko艣ci 20% zasi艂ku dla bezrobotnych , o kt贸rym mowa聽 w art. 72 ust. 1 w/w 聽聽ustawy.
 • bezrobotnemu, kt贸ry w trakcie odbywania studi贸w podj膮艂 zatrudnienie przys艂uguje聽stypendium w wysoko艣ci 20% zasi艂ku, o kt贸rym mowa w art. 72 ust.1 w/w ustawy,聽od ostatniego dnia miesi膮ca , w kt贸rym podj膮艂 zatrudnienie, do zako艅czenia studi贸w聽podyplomowych.

6.Dofinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych mo偶e nast膮pi膰 zar贸wno przed rozpocz臋ciem, jak i w trakcie ich trwania, jednak偶e przed rozpocz臋ciem semestru, kt贸ry ma zosta膰 dofinansowany.

7. Dofinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych jest 艣wiadczeniem fakultatywnym podlegaj膮cym limitowaniu w ramach 艣rodk贸w okre艣lonych w planie finansowym Funduszu Pracy.

8.Za艂膮czniki do zasad finansowania:

 • Wniosek - wz贸r
 • Umowa - wz贸r

Wnioski prosimy sk艂ada膰 w Powiatowym Urz臋dziePracyMi臋dzych贸d
ul.17 stycznia 143, pok. nr 4
Informacja telefoniczna 0-95聽748 80 26

Wzory formularzy dost臋pne s膮 w dziale dokumenty do pobrania.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 03.08.2010 10:17
Liczba wy艣wietle艅 : 868

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:24poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 09:32poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 09:31poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 09:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 09:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 09:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821028