logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » Finansowanie koszt贸w przejazduFINANSOWANIE聽 KOSZT脫W聽 PRZEJAZDU

Za艂o偶enia

Forma聽聽 wsparcia聽聽 podstawowych聽聽 us艂ug聽 rynku聽聽 pracy聽聽 poprzez聽 finansowanie聽 zwrotu聽聽 koszt贸w聽聽 przejazdu.

O zwrot koszt贸w przejazdu mog膮 ubiega膰 si臋 wszystkie osoby zarejestrowane w聽Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie spe艂niaj膮ce okre艣lone warunki.

Warunki, jakie powinna spe艂nia膰 osoba ubiegaj膮ca si臋 o zwrot koszt贸w przejazdu

Osoba, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

  • na聽聽 podstawie聽聽 skierowania聽聽 z聽聽 PUP聽聽 podj臋艂a聽聽 zatrudnienie聽聽 lub聽聽 inn膮聽聽 prac臋聽zarobkow膮,聽sta偶, przygotowanie聽聽 zawodowe聽 doros艂ych,聽 szkolenie聽聽 lub聽 odbywa聽聽 zaj臋cia聽聽 z聽聽 zakresu聽聽 poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny聽 przych贸d聽 w wysoko艣ci聽 nie przekraczaj膮cej 200% minimalnego聽聽聽 wynagrodzenia za prac臋 mo偶e聽 otrzyma膰聽 z聽聽 Funduszu聽 Pracy聽聽 przez聽 okres聽聽 do聽聽 12聽 miesi臋cy聽聽 zwrot聽聽 koszt贸w聽 przejazdu聽聽 z聽 miejsca zamieszkania聽 i聽聽 powrotu聽 do聽 miejsca聽 zatrudnienia聽 lub聽 innej pracy zarobkowej聽 lub聽 przez聽 okres odbywania u聽 pracodawcy聽 sta偶u,聽 przygotowania zawodowego doros艂ych聽 lub聽 szkolenia聽 lub聽 odbywania聽 zaj臋膰 z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Bezrobotny mo偶e ubiega膰 si臋 tak偶e o zwrot koszt贸w przejazdu do:

  • pracodawcy聽聽聽 i聽聽 powrotu聽聽 do聽 miejsca聽 zamieszkania聽 w聽 przypadku聽 skierowania聽 go聽 przez聽聽 PUP do聽pracodawcy,聽 kt贸ry聽 zg艂osi艂 ofert臋 pracy,聽 je偶eli siedziba tego pracodawcy znajduje si臋 poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  • do miejsca wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, (je艣li prace, do wykonywania kt贸rych bezrobotny zosta艂 skierowany,聽 s膮 wykonywane poza miejscem jego zamieszkania lub pobytu).

Osoba聽 bezrobotna聽 mo偶e聽 otrzyma膰 zwrot聽 koszt贸w聽 przejazdu聽 do聽 miejsca przeprowadzenia bada艅 lekarskich聽 lub聽 psychologicznych聽 i聽 powrotu聽 do聽 miejsca聽 zamieszkania ,聽 je艣li聽 na聽 badania聽 te聽 zosta艂a聽聽 ona聽聽 skierowana przez聽聽 PUP聽 i聽 doje偶d偶a聽 do聽 tych聽 miejsc聽 (odbywaj膮 si臋 one聽 poza聽 miejscem zamieszkania聽 bezrobotnego聽 lub聽 poszukuj膮cego pracy, o kt贸rym mowa w art. 43).

Zasady zwrotu koszt贸w przejazdu

Osoba聽 ubiegaj膮ca si臋 o zwrot koszt贸w przejazdu sk艂ada stosowny wniosek wraz z wymaganymi za艂膮cznikami.

Zwrot koszt贸w przejazdu jest fakultatywn膮 form膮 pomocy, a liczba os贸b oraz okres refundacji uzale偶niony聽 jest聽 od聽 wysoko艣ci posiadanych 艣rodk贸w finansowych na ten cel w danym roku bud偶etowym.

Uwaga
Szczeg贸艂owe zasady przyznawania聽ww. 艣rodk贸w聽okre艣la聽REGULAMIN聽Powiatowego聽 Urz臋du聽 Pracy w Mi臋dzychodzie w sprawie zwrotu koszt贸w przejazdu.

Druki do pobrania:聽聽 wniosek聽聽 i聽聽 rozliczenie聽聽 wraz z za艂膮cznikami dost臋pne s膮 w siedzibie Urz臋du Pracy聽聽 pok贸j聽 Nr 11聽 oraz聽 na stronie internetowej聽 (pup.miedzychod.samorzady.pl聽聽 w zak艂adce "Dokumenty do聽 pobrania").聽 REGULAMIN聽聽聽 Powiatowego聽 Urz臋du聽 Pracy聽 w聽 Mi臋dzychodzie聽聽 w聽 sprawie聽 zwrotu聽 koszt贸w聽 przejazdu. udost臋pniony聽 jest聽 na聽 stronie聽 internetowej聽 urz臋du聽聽 w聽 zak艂adce聽聽聽聽"Instrumenty聽 Rynku聽 Pracy".

Podstawa prawna:

  • Ustawa聽 z聽 dnia聽 20 kwietnia 2004 r.聽 o聽 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z p贸藕n. zm.).

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 26.11.2010 09:54
Liczba wy艣wietle艅 : 883

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:53poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:52poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 09:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3816424