logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Po偶yczka na szkolenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Starosta mo偶e, na wniosek bezrobotnego udzieli膰 po偶yczki na sfinansowanie koszt贸w szkolenia do wysoko艣ci 400% przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w dniu podpisania umowy po偶yczki, w celu umo偶liwienia podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Po偶yczka jest nieoprocentowana, a okres jej sp艂aty nie mo偶e przekroczy膰 18 miesi臋cy od ustalonego w umowie dnia zako艅czenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania po偶yczki na cele inne ni偶 okre艣lone w umowie, niepodj臋cia lub nieuko艅czenia szkolenia po偶yczka podlega bezzw艂ocznemu zwrotowi w ca艂o艣ci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala si臋 tak偶e od kwoty po偶yczki niesp艂aconej w terminie.

Informacje dotycz膮ce po偶yczki na szkolenie mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 11,
tel. 0 95 748 80 26

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 16.03.2011 14:30
Liczba wy艣wietle艅 : 598

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  22.03.2011 15:12poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  22.03.2011 15:17poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.07.2014 11:35poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  16.03.2010 11:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.06.2009 10:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.06.2009 10:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 11:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 11:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 11:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:19poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 10:01poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:17poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820997