logo
Menu przedmiotowe » Kodeks Etyczny
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Kodeks Etyczny
Pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie

Kodeks okre艣la zasady post臋powania, kt贸rych przestrzeganie jest gwarancj膮 kompetencji, odpowiedzialno艣ci i wysokich walor贸w etycznych pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
Postanowienia Kodeksu oparte zosta艂y na fundamentalnych warto艣ciach: uczciwo艣ci, sprawiedliwo艣ci, szacunku, prawdzie, godno艣ci i lojalno艣ci, kt贸rych nale偶y przestrzega膰 wykonuj膮c obowi膮zki pracownika samorz膮dowego.
Pracownicy Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie pe艂ni膮 s艂u偶ebn膮 rol臋 w stosunku do mieszka艅c贸w Powiatu Mi臋dzychodzkiego i obowi膮zuj膮cego prawa.

Postanowienia wst臋pne
搂 1

Ilekro膰 w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
1. Urz臋dzie - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie,
2. Kodeksie - nale偶y przez to rozumie膰 Kodeks Etyczny Pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
3. Pracowniku - nale偶y przez to rozumie膰 pracownika Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, posiadaj膮cego status pracownika samorz膮dowego, o kt贸rym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
4. Kliencie - nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 i prawn膮, za艂atwiaj膮c膮 spraw臋 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂 2

Kodeks okre艣la zasady post臋powania pracownik贸w Urz臋du w relacjach z klientami, prze艂o偶onymi, podw艂adnymi, wsp贸艂pracownikami, instytucjami zewn臋trznymi, jednostkami administracji publicznej i jej organami w miejscu pracy jak i poza nim.

Zasady wyznaczaj膮ce standardy post臋powania pracownik贸w Urz臋du przy wykonywaniu swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych
搂 3

1. Zasada praworz膮dno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du wykonuje swoje obowi膮zki z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, na podstawie prawa i w granicach przez prawo okre艣lonych, maj膮c na wzgl臋dzie interes publiczny.
2. Zasada rzetelno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- wykonuje swoje obowi膮zki sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem
godno艣ci w艂asnej, wykorzystuj膮c w spos贸b najlepszy swoj膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci,
- podejmowane dzia艂ania opiera na prawid艂owo dokonanych ustaleniach, a uzyskane
informacje wykorzystuje wy艂膮cznie do cel贸w s艂u偶bowych,
- jest 艣wiadomy, 偶e interes publiczny wymaga dzia艂a艅 rozwa偶nych, ale skutecznych
i realizowanych w spos贸b zdecydowany,
- w rozpatrywaniu spraw nie kieruje si臋 emocjami, jest got贸w do przyj臋cia krytyki,
uznania swoich b艂臋d贸w i do naprawienia ich skutk贸w,
- dotrzymuje zobowi膮za艅, kieruj膮c si臋 prawem i przewidzianym trybem dzia艂ania,
- racjonalnie gospodaruje maj膮tkiem i 艣rodkami publicznymi, z dba艂o艣ci膮 o nie
i gotowo艣ci膮 do rozliczenia swoich dzia艂a艅 w tym zakresie,
- jest lojalny wobec Urz臋du i swoich zwierzchnik贸w, got贸w do wykonywania
s艂u偶bowych polece艅, maj膮c przy tym na wzgl臋dzie, aby nie zosta艂o naruszone prawo
lub pope艂niona pomy艂ka,
- wykazuje pow艣ci膮gliwo艣膰 w publicznym wypowiadaniu pogl膮d贸w na temat pracy
swego Urz臋du oraz innych urz臋d贸w i organ贸w pa艅stwa.
3. Zasada bezstronno艣ci i bezinteresowno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- w prowadzonych sprawach r贸wno traktuje wszystkich uczestnik贸w post臋powania,
nie ulegaj膮c 偶adnym naciskom i nie przyjmuj膮c 偶adnych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych
z pokrewie艅stwa, znajomo艣ci, pracy lub przynale偶no艣ci,
- w przypadku konfliktu interes贸w w sprawach prywatnych i s艂u偶bowych wy艂膮cza si臋
z dzia艂a艅 mog膮cych wywo艂a膰 podejrzenia o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰,
- nie podejmuje 偶adnych prac ani zaj臋膰, kt贸re pozostawa艂yby w sprzeczno艣ci
z obowi膮zkami s艂u偶bowymi,
- nie przyjmuje 偶adnej formy zap艂aty za publiczne wyst膮pienia, maj膮ce zwi膮zek
z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywan膮 prac膮,
- od os贸b zaanga偶owanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje 偶adnych korzy艣ci
materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu),
- nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasob贸w
i mienia publicznego w celach prywatnych, dysponuje maj膮tkiem i 艣rodkami
publicznymi w spos贸b racjonalny, zgodnie z przepisami prawa i ich przeznaczeniem.
4. Zasada profesjonalizmu聽- oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- zawsze jest przygotowany do jasnego

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 20.06.2011 11:05
Liczba wy艣wietle艅 : 412

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  20.06.2011 13:35poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.06.2011 13:36poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  20.06.2011 11:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.06.2011 11:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3817310