logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej » Regulamin
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Za艂膮cznik nr 1
do zarz膮dzenia Nr 9 z dnia聽 30.09.2011r.
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1)聽Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽
( t. j. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
2)聽Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie dokonywania z Funduszu聽 Pracy refundacji koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2011r.聽 Nr聽 155聽 poz. 922),
3)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
4)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
5)聽Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.),
6)聽Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
7)聽Kodeksu Cywilnego.

搂 2

1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
聽聽聽 mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci
聽聽聽 gospodarczej,聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
聽聽聽 zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶
聽聽聽 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.
2. O przyznanie 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca status
聽聽聽 bezrobotnego przez okres co najmniej 1 miesi膮ca.

聽聽聽 Osoby kt贸re w okresie 6 miesi臋cy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urz臋dzie Pracy
聽聽聽 w Mi臋dzychodzie spowodowa艂y rozwi膮zanie stosunku pracy ze swej winy b膮d藕 rozwi膮za艂y
聽聽聽 stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron聽 mog膮 ubiega膰 si臋
聽聽聽 o przyznanie tych 艣rodk贸w po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia uzyskania statusu bezrobotnego
聽聽 ( nie dotyczy to przypadk贸w rozwi膮zania stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu
聽聽聽 upad艂o艣ci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotycz膮cych
聽聽聽 zak艂adu pracy, a tak偶e rozwi膮zania przez pracownika umowy o prac臋 z powodu ci臋偶kiego
聽聽聽聽 naruszenia przez pracodawc臋 podstawowych obowi膮zk贸w wobec pracownika).
3. Pod poj臋ciem

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 24.10.2011 10:42
Liczba wy艣wietle艅 : 653

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  24.10.2011 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.12.2014 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:53poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  03.08.2010 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 15:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.04.2010 15:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821554