logo
Menu przedmiotowe » Kontrola zarz膮dczaZarz膮dzenie Nr 29/2010
Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie: kontroli zarz膮dczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finans贸w z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standard贸w kontroli zarz膮dczej dla sektora finans贸w publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz 搂 16 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie zarz膮dzam, co nast臋puje:

搂 1

W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarz膮dczej wprowadza si臋:
1. procedur臋 kontroli zarz膮dczej, stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 1 do zarz膮dzenia,
2. procedur臋 zarz膮dzania ryzykiem, stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 2 do zarz膮dzenia.

搂 2

Powo艂uj臋 pe艂nomocnika ds. kontroli zarz膮dczej w osobie Zast臋pcy聽 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie. Zadania pe艂nomocnika okre艣lone s膮 w procedurach kontroli zarz膮dczej.

搂 3

Wykonanie zarz膮dzenia powierzam zast臋pcy Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie oraz kierownikom kom贸rek organizacyjnych.

搂 4

Nadz贸r nad wykonaniem zarz膮dzenia powierzam pe艂nomocnikowi ds. kontroli zarz膮dczej.

搂 5

Z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego zarz膮dzenia traci moc zarz膮dzenie nr 138/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewn臋trznej w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂 6

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 20.02.2012 15:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1063licznik odwiedzin: 3816573