logo
Og艂oszenia » Rok 2013
Zapytanie ofertowe
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Mi臋dzych贸d, dnia 29.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w post臋powaniu o warto艣ci nie przekraczaj膮cej r贸wnowarto艣ci kwoty 14 000 euro.


Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w trybie zapytania ofertowego - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam贸wie艅 publicznych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

zaprasza do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w zakresie:
1/ "ABC przedsi臋biorczo艣ci" dla 24 os贸b w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 "Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych" wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
2/ "ABC przedsi臋biorczo艣ci" dla 20 os贸b bezrobotnych w jednej lub dw贸ch grupie/ach, w ramach 艣rodk贸w z Funduszu Pracy.

Uczestnikami szkolenia b臋d膮:
1/ osoby ubiegaj膮ce si臋 o przyznanie dotacji w projekcie "Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 "Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych" wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
2/ osoby ubiegaj膮ce si臋 o przyznanie dotacji w ramach 艣rodk贸w z Funduszu Pracy.

1. Szkolenie planowane jest w miesi膮cu maju 2013r. dla 1 i 2 szkolenia, ewentualnie drugi termin dla drugiej grupy 2 szkolenia w uzgodnieniu z urz臋dem.
2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnik贸w do prowadzenia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
3. Szkolenie ma by膰 zrealizowane w ci膮gu 70 godz. zegarowych, zawieraj膮ce cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 oraz egzamin ko艅cowy.
(1 godzina szkolenia to 1 godzina zegarowa = 60 minut w tym 45 minut zaj臋膰 dydaktycznych i przerwa do 15 minut, d艂ugo艣膰 przerw mo偶e by膰 ustalana w spos贸b elastyczny).
4. Zaj臋cia powinny by膰 prowadzone codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej ni偶 5 godzin i nie wi臋cej ni偶 8 godzin dziennie.
5. Szkolenie powinno by膰 zrealizowane wci膮gu maksymalnie 10 dni roboczych.
6. Program uwzgl臋dnia mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce zagadnienia:
a) rejestrowanie dzia艂alno艣ci,
b) podstawy prawne i finansowe prowadzenia firmy,
c) dzia艂alno艣膰 gospodarcza a przepisy BHP,
d) analiza SWOT,
e) dzia艂ania marketingu i promocji,
f) system podatkowy聽- rozliczanie si臋 ma艂ych podatnik贸w z VAT,
rozliczenia z US i ZUS.
7. Miejsce realizacji szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Mi臋dzych贸d.
8. Szkolenie powinno ko艅czy膰 si臋 wydaniem dokument贸w o uko艅czeniu szkolenia tj.:
- za艣wiadczeniem o uko艅czeniu szkolenia -na podstawie rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kszta艂cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
- dyplomem lub certyfikatem potwierdzaj膮cym uko艅czenie szkolenia (dotyczy 1 szkolenia) zawieraj膮cym logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem nale偶y dostarczy膰 dokumenty w terminie do 10.05.2012r. do godz. 15.00 w sekretariacie urz臋du lub w wersji elektronicznej wy艂膮cznie na za艂膮cznikach nr 1 i 2 umieszczonych na stronie internetowej
www.pup-miedzychod.samorzady.pl w zak艂adce instytucje szkoleniowe pod "Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅" i opatrzonych w logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki oraz Unii Europejskiej. W przypadku dostarczenia dokument贸w w formie elektronicznej niezb臋dne jest przes艂anie niezw艂ocznie dokument贸w w formie oryginalnej - decyduje data nadania.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e z艂o偶enie propozycji szkoleniowej - oferty nie b臋dzie wi膮za艂o stron.

Z艂o偶enie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zaproszenie do sk艂adania propozycji szkoleniowej w sprawie zorganizowania 1 lub 2 szkolenia, lub dw贸ch ww. szkole艅 nie jest og艂oszeniem o zam贸wienie publiczne.

Oferta zostanie oceniona zgodnie z "Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅" znajduj膮cymi si臋 na stronie internetowej www.pup.miedzychod.samorzady.pl w zak艂adce instytucje szkoleniowe.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem 95 748 80 26

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 29.04.2013 15:46
Liczba wy艣wietle艅 : 381

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  29.04.2013 15:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  29.04.2013 15:55poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  29.04.2013 15:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820963