logo
E-Rejestracja
E-Rejestracja
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YAdres elektronicznych us艂ug Publicznych S艂u偶b Zatrudnienia:


Powiatowy
Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, i偶 zgodnie z Rozporz膮dzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w
sprawie rejestracji bezrobotnego i poszukuj膮cego pracy, od聽dnia 27.05.2013 r. mo偶na dokona膰 rejestracji w postaci elektronicznej.
Us艂uga ta umo偶liwia
osobom zamierzaj膮cym zarejestrowa膰 si臋 jako osoba bezrobotna lub
poszukuj膮ca pracy zainicjowanie kontaktu z urz臋dem przy pomocy w艂asnego
komputera pod艂膮czonego do sieci Internet.
Rejestracji mo偶na dokona膰 przez stron臋 internetow膮 Us艂ug Elektronicznych S艂u偶b Zatrudnienia www.praca.gov.pl lub przez Nasz膮 stron臋 internetow膮 w zak艂adce聽 E-US艁UGI znajduje si臋 link do ww. strony.
Po wej艣ciu na ww. stron臋 nale偶y wype艂ni膰 odpowiednie pola formularza, tj.:


 • o艣wiadczenie bezrobotnego,
 • dane identyfikacyjne (imiona i
  nazwisko, p艂e膰, obywatelstwo, imiona rodzic贸w, PESEL, data i miejsce
  urodzenia, nazwisko rodowe stan cywilny, liczba dzieci na utrzymaniu
  itd.)
 • adres zameldowania (sta艂y, tymczasowy, korespondencyjny),
 • numer telefonu, adres email,
 • dane dotycz膮ce wykszta艂cenia (nazw臋 szko艂y, kierunek, specjalizacj臋 itp.),
 • znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych oraz stopie艅 ich znajomo艣ci,
 • zawody (wyuczone i wykonywane) oraz sta偶 pracy w przypadku zawodu wykonywanego,
 • uprawnienia i umiej臋tno艣ci,
 • numer rachunku bankowego,
 • rodzaj i stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
 • okresy zatrudnienia ( wpisa膰 daty ze
  艣wiadectwa pracy) wraz z podaniem pracodawcy i sposobem rozwi膮zania
  stosunku pracy聽 w ostatnich 6 miesi臋cy przed dniem rejestracji
 • i innej pracy zarobkowej聽 ( wpisa膰 daty z umowy zlecenia, o dzie艂o lub innych um贸w cywilnoprawnych),
 • okresy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • oraz inne okresy po kt贸rych mo偶na naby膰 prawo do zasi艂ku ( patrz聽 w zak艂adce REJESTRACJA Na Naszej stronie internetowej)

Po wype艂nieniu
wszystkich wymaganych p贸l nale偶y sprawdzi膰 poprawno艣膰 wprowadzonych
danych. W przypadku b艂臋d贸w nale偶y dokona膰 korekty.
Nast臋pnie
aplikacja na Portalu automatycznie wyznaczy wizyt臋 w PUP, tj. termin
stawienia si臋 na wizyt臋, dat臋 i godzin臋, miejsce w urz臋dzie lub pojawia
si臋 komunikat: "W celu ustalenia wizyty prosz臋 skontaktowa膰 si臋 z PUP
Mi臋dzych贸d", wtedy to nale偶y telefoniczne skontaktowa膰 si臋 z Urz臋dem ze
stanowiskiem ds. rejestracji pod numerem telefonu (095) 748 80 21 i
ustali膰 wizyt臋 w tut. Urz臋dzie na konkretny dzie艅.
Ponadto termin wizyty
zostanie przes艂any przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie聽 na
podany przez Pa艅stwa adres email, kt贸ra to wiadomo艣膰 b臋dzie wymaga艂
potwierdzenia przez Pa艅stwa.


Celem ustalenia
wizyty w tut. Urz臋dzie jest przed艂o偶enie kompletu oryginalnych
dokument贸w聽 i z艂o偶enia podpisu na karcie rejestracyjnej finalizuj膮c tym
samym proces rejestracji.


Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 12.11.2012 r. :
- Po przekazaniu
przez osob臋 ubiegaj膮c膮 si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny, wymaganych
danych powiatowy urz膮d pracy wyznacza termin stawiennictwa w urz臋dzie,
nie d艂u偶szy ni偶 7 dni roboczych od dnia przekazania danych za
po艣rednictwem elektronicznej platformy w celu dostarczenia wszystkich
wymaganych na potrzeby rejestracji dokument贸w i dokonania rejestracji.
- Natomiast w
przypadku niestawiennictwa w powiatowym urz臋dzie pracy w wyznaczonym
terminie, dane przekazane przez osoby ubiegaj膮ce si臋 o status
bezrobotnego lub poszukuj膮cego pracy s膮 usuwane z systemu
teleinformatycznego publicznych s艂u偶b zatrudnienia.
- Rejestracji osoby
ubiegaj膮cej si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy
dokonuje si臋 z dniem, w kt贸rym osoba zg艂osi艂a si臋 do powiatowego urz臋du
pracy聽- po po艣wiadczeniu przez ni膮聽 w艂asnor臋cznym podpisem przekazanych
danych i z艂o偶eniu w obecno艣ci pracownika powiatowego urz臋du pracy pod
rygorem odpowiedzialno艣ci karnej stosownych o艣wiadcze艅 oraz po
zapoznaniu si臋 z warunkami zachowania statusu.
UWAGA! Status
bezrobotnego lub poszukuj膮cego pracy zostanie przyznany po
po艣wiadczeniu, w dniu wizyty w urz臋dzie, przez bezrobotnego lub
poszukuj膮cego pracy w艂asnor臋cznym podpisem prawid艂owo艣ci danych i
o艣wiadcze艅 zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 27.01.2014 14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 423

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  27.01.2014 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  27.01.2014 14:30poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  27.05.2013 15:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.05.2013 15:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818009