logo
Menu przedmiotowe » Spos贸b przyjmowania i za艂atwiania spraw
Decyzje
Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie wydaje decyzje administracyjne w sprawach o:
- uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotn膮 oraz utracie statusu bezrobotnego,
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wyp艂aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi艂ku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 艣wiadcze艅 niewynikaj膮cych z zawartych um贸w,
- obowi膮zku zwrotu nienale偶nie pobranego zasi艂ku, stypendium, innych nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 lub koszt贸w szkolenia i przygotowania zawodowego doros艂ych finansowanych z Funduszu Pracy,
- odroczeniu terminu sp艂aty, roz艂o偶eniu na raty lub umorzeniu cz臋艣ci albo ca艂o艣ci nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, nale偶no艣ci z tytu艂u zwrotu refundacji聽 lub przyznanych jednorazowo 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 46, oraz innych 艣wiadcze艅 finansowanych z Funduszu Pracy, o kt贸rych mowa w art. 76 ust. 7a.


Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 17.07.2014 14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 671

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  21.09.2006 13:54poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  21.09.2006 13:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818359