logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Prace interwencyjne
style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Prace
interwencyjne

to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawc臋, kt贸re nast膮pi艂o w wyniku umowy
zawartej ze starost膮 i ma na celu wsparcie os贸b bezrobotnych.
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>

Prace
interwencyjne nie mog膮 by膰 organizowane u pracodawc贸w b臋d膮cych:
 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>partiami
  lub organizacjami politycznymi,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>pos艂ami lub
  senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>organizacjami
  zwi膮zk贸w zawodowych, z wyj膮tkiem upowa偶nionych do prowadzenia po艣rednictwa
  pracy zwi膮zkowych biur pracy oraz klub贸w pracy,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>organizacjami
  pracodawc贸w, z wyj膮tkiem upowa偶nionych do prowadzenia po艣rednictwa pracy
  biur oraz klub贸w pracy,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>urz臋dami
  naczelnych i centralnych organ贸w administracji pa艅stwowej,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>ko艣cio艂ami
  lub zwi膮zkami wyznaniowymi, z wy艂膮czeniem os贸b prawnych i jednostek
  organizacyjnych,

 • style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>przedstawicielstwami
  pa艅stw obcych.style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>1. Starosta
zwraca pracodawcy, kt贸ry zatrudni艂 w ramach prac interwencyjnych na okres do 6
miesi臋cy skierowanych bezrobotnych, cz臋艣膰 koszt贸w poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne skierowanych
bezrobotnych w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj膮cej jednak kwoty
ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesi膮cu w przeliczeniu na pe艂ny
wymiar czasu pracy oraz kwoty zasi艂ku okre艣lonej w art. 72 ust. 1 pkt 1,
obowi膮zuj膮cej w ostatnim dniu zatrudnienia ka偶dego rozliczanego miesi膮ca i
sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia.style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>2. Starosta
zwraca pracodawcy, kt贸ry zatrudni艂 w ramach prac interwencyjnych co najmniej w
po艂owie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesi臋cy skierowanych bezrobotnych,
cz臋艣膰 koszt贸w poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk艂adki na
ubezpieczenia spo艂eczne skierowanych bezrobotnych w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczaj膮cej jednak po艂owy minimalnego wynagrodzenia za prac臋 i sk艂adek
na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka偶d膮 osob臋
bezrobotn膮.style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>3. Starosta mo偶e
dokonywa膰, w zakresie i na zasadach okre艣lonych w pkt 1, zwrotu poniesionych
przez pracodawc臋 koszt贸w z tytu艂u zatrudnienia na okres do 12 miesi臋cy
skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysoko艣ci uprzednio
uzgodnionej, nieprzekraczaj膮cej jednak minimalnego wynagrodzenia za prac臋 i
sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka偶dego
bezrobotnego, je偶eli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesi膮c
ich zatrudnienia.Pracodawca jest obowi膮zany, stosownie do
zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez
okres 3 miesi臋cy po zako艅czeniu refundacji wynagrodze艅 i sk艂adek na
ubezpieczenia spo艂eczne.Niewywi膮zanie si臋 z w/w warunku lub
naruszenie innych warunk贸w umowy powoduje obowi膮zek zwrotu uzyskanej pomocy
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od ca艂o艣ci uzyskanej pomocy od dnia
otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia wezwania
starosty.W przypadku rozwi膮zania umowy o prac臋
przez skierowanego bezrobotnego,rozwi膮zania z nim umowy o prac臋 na podstawie
art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 21.07.2014 12:26
Liczba wy艣wietle艅 : 335

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  21.07.2014 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  21.07.2014 12:20poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  21.07.2014 12:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818050