logo
Og艂oszenia » Rok 2015
Informacja dla pracodawc贸w
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Wsparcie finansowe dla pracodawc贸w w zakresie kszta艂cenia ustawicznego


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowi膮zuj膮ca od 27 maja 2014 r. wprowadzi艂a nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
艢rodki KFS przeznacza si臋 na finansowanie dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w.
W roku 2015 wsparciem kszta艂cenia ustawicznego, finansowanym z ww. funduszu b臋d膮 mogli zosta膰 obj臋ci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.

W ramach wsparcia finansowane mog膮 by膰:

- kursy i studia podyplomowe,
- egzaminy umo偶liwiaj膮ce uzyskanie dokument贸w potwierdzaj膮cych nabycie umiej臋tno艣ci, kwalifikacji lub uprawnie艅 zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podj臋cia pracy zawodowej po uko艅czonym kszta艂ceniu,
- ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w w zwi膮zku z podj臋tym kszta艂ceniem.

Finansowaniu z KFS podlega 80% koszt贸w, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsi臋biorstw w wysoko艣ci 100%, nie wi臋cej jednak ni偶 300% przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zainteresowani pracodawcy mog膮 sk艂ada膰 zapotrzebowanie na 艣rodki z KFS na 2015 r. do dnia 5 lutego 2015 r. w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok. nr 11 oraz telefonicznie - nr 95 748 80 26.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 15.01.2015 14:56
Liczba wy艣wietle艅 : 312

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  15.01.2015 14:57poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.01.2015 11:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3817281