logo
Menu przedmiotowe » Podstawy prawne dzia艂ania urz臋du
Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych

Dzia艂 I. Przepisy og贸lne

Rozdzia艂 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz obja艣nienia okre艣le艅 ustawowych

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa okre艣la:

聽聽聽 1) warunki udzielania i zakres 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych;

聽聽聽 2) zasady i tryb finansowania 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w pkt 1;

聽聽聽 3) zadania w艂adz publicznych w zakresie zapewnienia r贸wnego dost臋pu do 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w pkt 1;

聽聽聽 4) zasady powszechnego - obowi膮zkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;

聽聽聽 5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporz膮dzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego do pracownik贸w najemnych, os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek i do cz艂onk贸w ich rodzin przemieszczaj膮cych si臋 we Wsp贸lnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 5.07.1971, str. 2 i n., z p贸藕n. zm.) i rozporz膮dzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporz膮dzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego do pracownik贸w najemnych, os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek i do cz艂onk贸w ich rodzin przemieszczaj膮cych si臋 we Wsp贸lnocie (Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 i n., z p贸藕n. zm.) oraz rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzaj膮cego przepisy rozporz膮dzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporz膮dzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli pa艅stw trzecich, kt贸rzy nie s膮 jeszcze obj臋ci tymi przepisami wy艂膮cznie ze wzgl臋du na ich obywatelstwo (Dz.Urz. WE L 124 z 20.05.2003, str. 1 i n., z p贸藕n. zm.);

聽聽聽 6) zasady funkcjonowania, organizacj臋 i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem";

聽聽聽 7) zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacj膮 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w pkt 1.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF603 KB POBIERZUstawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych31.05.2007 12:46424

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 12:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1478

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3819929