logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Utrata statusu osoby bezrobotnej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YUTRATA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ

Bezrobotny traci status osoby bezrobotnej je偶eli:

1. nie spe艂nia warunk贸w okre艣lonych w zak艂adce „Kto mo偶e by膰 uznany za osob臋 bezrobotn膮”
2. otrzyma艂 po偶yczk臋 z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych lub instytucji z udzia艂em 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma艂 z Funduszu Pracy jednorazowo 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
3. odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych, prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych albo udzia艂u w szkoleniu, sta偶u, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 90 dni
4. nie stawi艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi艂 w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 3 miesi臋cy od dnia niestawienia si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy
5. odm贸wi艂 poddania si臋 badaniom lekarskim lub psychologicznym maj膮cym na celu ustalenie zdolno艣ci do pracy – pozbawienie statusu nast臋puje na okres 3 miesi臋cy od dnia odmowy
6. nie stawi艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w艂a艣ciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania
7. z w艂asnej winy przerwa艂 sta偶, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 90 dni
8. z艂o偶y艂 wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 12:58
Liczba wy艣wietle艅 : 943

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 12:12poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.05.2008 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  06.04.2011 14:47poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  13.06.2014 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:33poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:34poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:35poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822065