logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Procedura zawarcia umowy aktywizacyjnej
Procedura zawarcia umowy aktywizacyjnej:
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urz膮d pracy o wolnym miejscu pracy oraz o swoich wymaganiach,
• pracodawcy nie mog膮 formu艂owa膰 wymaga艅 dyskryminuj膮cych kandydat贸w ze wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl臋du na przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮,
• powiatowy urz膮d pracy mo偶e skierowa膰 bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, je偶eli w wyniku propozycji powiatowego urz臋du pracy lub z w艂asnej inicjatywy uprzednio wyrazi艂 gotowo艣膰 podj臋cia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie w tej sprawie,
• strony zawieraj膮 na pi艣mie umow臋 aktywizacyjn膮 (druki do pobrania w urz臋dzie),
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe zg艂asza do powiatowego urz臋du pracy fakt zawarcia z bezrobotnym umowy aktywizacyjnej oraz przedk艂ada kopi臋 umowy,
• powiatowy urz膮d pracy prowadzi rejestr um贸w aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi,
• powiatowy urz膮d pracy wydaje osobie prowadz膮cej gospodarstwo domowe, kt贸ra zawar艂a umow臋 aktywizacyjn膮, za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnie艅 do odliczenia od podatku dochodowego od os贸b fizycznych,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do op艂acania ze 艣rodk贸w w艂asnych sk艂adeki ZUS za osob臋 zatrudnion膮 w ramach umowy aktywizacyjnej,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe potr膮ca i odprowadza zaliczk臋 na podatek dochodowy w wysoko艣ci 19 % nale偶no艣ci wynikaj膮cej z umowy aktywizacyjnej wed艂ug druku PIT-4G,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do sk艂adania informacji o wysoko艣ci przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej – PIT - 8G – rozliczenie roczne.

Nie jest dopuszczalne:
• pozostawanie bezrobotnego stron膮 wi臋cej ni偶 jednej umowy aktywizacyjnej,
• zawarcie umowy aktywizacyjnej mi臋dzy osobami pozostaj膮cymi ze sob膮 w stosunku pokrewie艅stwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia,
• powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynno艣ci s艂u偶膮cych potrzebom dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez osob臋 zamieszkuj膮c膮 w gospodarstwie domowym, tak偶e wtedy gdy dzia艂alno艣膰 ta jest wykonywana w lokalu po艂o偶onym w takim gospodarstwie.
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 13:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1308

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 10:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822327