logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » Dofinansowanie wyposa偶enia
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YDofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracy
Podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 mo偶e ubiega膰 si臋 o refundacj臋 ze srodk贸w funduszu pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko艣ci uzgodnionej w umowie , nie wi臋cej jednak ni偶 500% przeci臋tnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia przez okres od 24 do 36 miesi臋cy (zale偶nie od wielko艣ci przedsi臋biorstwa).

Informacje dotycz膮ce zasad i warunk贸w przyznawania w/w refundacji mo偶na uzyska膰 w pok.5, tel. 095-7482396 wew. 15.

Refundacja sk艂adek na ZUS
Pracodawca, kt贸ry zatrudnia艂 skierowanego bezrobotnego w pe艂nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesi臋cy i po up艂ywie tego okresu nadal zatrudnia tego bezrobotnego, mo偶e uzyska膰 jednorazow膮 refundacj臋- w wysoko艣ci okre艣lonej w zawartej z urz臋dem pracy umowie, nie przekraczaj膮cej jednak wysoko艣ci 300% minimalnego wynagrodzenia – poniesionych koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne od wynagrodzenia tego bezrobotnego.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok.1, tel. 095-7482396 wew. 20
.

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 13:17
Liczba wy艣wietle艅 : 822

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:43poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3816341