logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Sta┼╝
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N YSta┼╝ / przygotowanie zawodoweto wykonywanie w miejscu pracy okre┼Ťlonych zada┼ä, umo┼╝liwiaj─ůcych
nabywanie praktycznych umiej─Ötno┼Ťci, kt├│re pozwol─ů p├│┼║niej
na samodzielne wykonywanie pracy.W czasie sta┼╝u / przygotowania zawodowego nie nawi─ůzuje si─Ö stosunku
pracy tzn., ┼╝e nadal posiadasz status osoby bezrobotnej.U pracodawcy odbywasz sta┼╝ / przygotowanie zawodowe na podstawie umowy
zawartej pomi─Ödzy powiatowym urz─Ödem pracy (starost─ů) a pracodawc─ů
oraz skierowania wydanego przez powiatowy urz─ůd pracy.Sta┼╝ trwa od min. 3 do max.12 miesi─Öcy, a przygotowanie
zawodowe
od min. 3 do max. 6 miesi─Öcy. Obie te
formy realizowane s─ů wg okre┼Ťlonego programu • Program umo┼╝liwi Ci samodzielne wykonywanie pracy po zako┼äczeniu sta┼╝u /
  przygotowania zawodowego. Powiatowy urz─ůd pracy ma obowi─ůzek
  zapozna─ç Ci─Ö z programem, kt├│ry zawiera informacje dot.
  praktycznego wykonywania czynno┼Ťci lub zada┼ä na stanowisku pracy
  lub w zawodzie.


 • Na sta┼╝u / przygotowaniu zawodowym wykonujesz czynno┼Ťci lub zadania w
  wymiarze czasu obowi─ůzuj─ůcym pracownika zatrudnionego na danym
  stanowisku pracy lub w danym zawodzie (40 godz. tyg.).


 • W okresie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego zachowujesz
  status bezrobotnego i masz prawa oraz obowi─ůzki zwi─ůzane z
  posiadaniem statusu osoby bezrobotnej.


 • W trakcie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego obowi─ůzany
  jeste┼Ť do prowadzenia sprawozdania, w kt├│rym wpisujesz
  rodzaj czynno┼Ťci lub zada┼ä.
  Dokonane wpisy musz─ů by─ç
  po┼Ťwiadczone przez pracodawc─Ö lub osob─Ö sprawuj─ůc─ů opiek─Ö
  /nadz├│r nad poprawnym odbywaniem sta┼╝u / przygotowania
  zawodowego.


 • Sprawozdanie po zako┼äczeniu sta┼╝u / przygotowania zawodowego nale┼╝y dostarczy─ç
  wraz z opini─ů pracodawcy do powiatowego urz─Ödu pracy.


 • Na podstawie wpisu w sprawozdaniu powiatowy urz─ůd pracy wyda Ci
  za┼Ťwiadczenie o dobyciu sta┼╝u / przygotowania zawodowego.


 • W okresie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego przys┼éuguje Ci
  stypendium w wysoko┼Ťci 100% zasi┼éku dla bezrobotnych


 • W trakcie trwania sta┼╝u / przygotowania zawodowego przys┼éuguj─ů Ci 2
  dni
  urlopu za ka┼╝de 30 dni kalendarzowe.


 • Sta┼╝ / przygotowanie zawodowe mo┼╝na przerwa─ç pod warunkiem otrzymania
  innej pracy na podstawie zawartej umowy. Nale┼╝y wtedy poinformowa─ç
  urz─ůd pracy o tym fakcie i dokona─ç formalno┼Ťci zwi─ůzanych z
  wyrejestrowaniem si─Ö.


 • Warunkiem otrzymania sta┼╝u jest r├│wnie┼╝ brak do┼Ťwiadczenia
  zawodowego.
  Je┼Ťli kto┼Ť zosta┼é zatrudniony wcze┼Ťniej, ale na
  czas kr├│tszy ni┼╝ trzy miesi─ůce, mo┼╝e stara─ç si─Ö o sta┼╝
  (nie jest istotne na podstawie jakiej umowy czy o dzieło, czy o
  prac─Ö). Je┼Ťli pracowa┼é gdzie┼Ť d┼éu┼╝ej ni┼╝ trzy miesi─ůce jest
  traktowany jako osoba z do┼Ťwiadczeniem i nie kwalifikuje si─Ö do
  programu.Je┼╝eli osoba bezrobotna odm├│wi bez uzasadnionej przyczyny podj─Öcia
sta┼╝u lub przygotowania zawodowego, b─ůd┼║ z w┼éasnej winy przerwie
sta┼╝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, w├│wczas na
okres 90 dni utraci status osoby bezrobotnej.Twoje obowi─ůzki na sta┼╝u / przygotowaniu zawodowym : • sumienne i staranne wykonywanie czynno┼Ťci i zada┼ä obj─Ötych programem sta┼╝u
  / przygotowania zawodowego oraz stosowanie się do poleceń
  pracodawcy i upowa┼╝nionych przez niego os├│b, je┼╝eli nie s─ů
  sprzeczne z przepisami prawa,


 • przestrzeganie ustalonego czasu odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego oraz
  regulaminu pracy i porz─ůdku obowi─ůzuj─ůcego w zak┼éadzie pracy,


 • przestrzeganie przepis├│w oraz zasad bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, a tak┼╝e
  przepis├│w przeciwpo┼╝arowych,


 • dbanie o dobro zak┼éadu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
  których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,


 • przestrzeganie zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

  Ze sta┼╝u mo┼╝e skorzysta─ç :

 • bezrobotny, kt├│ry do dnia skierowania na sta┼╝ nie uko┼äczy┼é 25 roku
  ┼╝ycia,


 • bezrobotny, kt├│ry w okresie 12 m-cy od dnia okre┼Ťlonego w dyplomie,
  ┼Ťwiadectwie lub innym dokumencie po┼Ťwiadczaj─ůcym uko┼äczenie
  szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia.
Z przygotowania zawodowego mo┼╝e skorzysta─ç: • bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,


 • d┼éugotrwale bezrobotny, czyli taki kt├│ry w okresie ostatnich 24 m-cy
  pozostawał w rejestrze Urzędu Pracy jako bezrobotny przez okres
  min. 12 m-cy,


 • bezrobotny powy┼╝ej 50 roku ┼╝ycia,


 • bezrobotny samotnie wychowuj─ůcy co najmniej jedno dziecko do 7 roku ┼╝ycia,


 • bezrobotny niepe┼énosprawny.Autor : Administrator
Zredagowa┼é(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 06.06.2007 12:27
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 868

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:13poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  09.01.2008 08:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  26.06.2009 10:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  18.12.2009 09:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:13poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:10poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 3824066