logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Sta┼╝
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Sta┼╝ / przygotowanie zawodowe

to wykonywanie w miejscu pracy okre┼Ťlonych zada┼ä, umo┼╝liwiaj─ůcych
nabywanie praktycznych umiej─Ötno┼Ťci, kt├│re pozwol─ů p├│┼║niej
na samodzielne wykonywanie pracy.

W czasie sta┼╝u / przygotowania zawodowego nie nawi─ůzuje si─Ö stosunku
pracy tzn., ┼╝e nadal posiadasz status osoby bezrobotnej.

U pracodawcy odbywasz sta┼╝ / przygotowanie zawodowe na podstawie umowy
zawartej pomi─Ödzy powiatowym urz─Ödem pracy (starost─ů) a pracodawc─ů
oraz skierowania wydanego przez powiatowy urz─ůd pracy.

Sta┼╝ trwa od min. 3 do max.12 miesi─Öcy, a przygotowanie zawodowe od min. 3 do max. 6 miesi─Öcy. Obie te formy realizowane s─ů wg okre┼Ťlonego programu
- Program umo┼╝liwi Ci samodzielne wykonywanie pracy po zako┼äczeniu sta┼╝u / przygotowania zawodowego. Powiatowy urz─ůd pracy ma obowi─ůzek zapozna─ç Ci─Ö z programem, kt├│ry zawiera informacje dot. praktycznego wykonywania czynno┼Ťci lub zada┼ä na stanowisku pracy lub w zawodzie.
- Na sta┼╝u / przygotowaniu zawodowym wykonujesz czynno┼Ťci lub zadania w wymiarze czasu obowi─ůzuj─ůcym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie (40 godz. tyg.).
- W okresie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego zachowujesz status bezrobotnego i masz prawa oraz obowi─ůzki zwi─ůzane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej.
- W trakcie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego obowi─ůzany jeste┼Ť do prowadzenia sprawozdania, w kt├│rym wpisujesz rodzaj czynno┼Ťci lub zada┼ä. Dokonane wpisy musz─ů by─ç po┼Ťwiadczone przez pracodawc─Ö lub osob─Ö sprawuj─ůc─ů opiek─Ö /nadz├│r nad poprawnym odbywaniem sta┼╝u / przygotowania zawodowego.
- Sprawozdanie po zako┼äczeniu sta┼╝u / przygotowania zawodowego nale┼╝y dostarczy─ç wraz z opini─ů pracodawcy do powiatowego urz─Ödu pracy.
- Na podstawie wpisu w sprawozdaniu powiatowy urz─ůd pracy wyda Ci za┼Ťwiadczenie o dobyciu sta┼╝u / przygotowania zawodowego.
- W okresie odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego przys┼éuguje Ci stypendium w wysoko┼Ťci 100% zasi┼éku dla bezrobotnych
- W trakcie trwania sta┼╝u / przygotowania zawodowego przys┼éuguj─ů Ci 2 dni urlopu za ka┼╝de 30 dni kalendarzowe.
- Sta┼╝ / przygotowanie zawodowe mo┼╝na przerwa─ç pod warunkiem otrzymania innej pracy na podstawie zawartej umowy. Nale┼╝y wtedy poinformowa─ç urz─ůd pracy o tym fakcie i dokona─ç formalno┼Ťci zwi─ůzanych z wyrejestrowaniem si─Ö.
- Warunkiem otrzymania sta┼╝u jest r├│wnie┼╝ brak do┼Ťwiadczenia zawodowego. Je┼Ťli kto┼Ť zosta┼é zatrudniony wcze┼Ťniej, ale na czas kr├│tszy ni┼╝ trzy miesi─ůce, mo┼╝e stara─ç si─Ö o sta┼╝ (nie jest istotne na podstawie jakiej umowy czy o dzie┼éo, czy o prac─Ö). Je┼Ťli pracowa┼é gdzie┼Ť d┼éu┼╝ej ni┼╝ trzy miesi─ůce jest traktowany jako osoba z do┼Ťwiadczeniem i nie kwalifikuje si─Ö do programu.

Je┼╝eli osoba bezrobotna odm├│wi bez uzasadnionej przyczyny podj─Öcia sta┼╝u lub przygotowania zawodowego, b─ůd┼║ z w┼éasnej winy przerwie sta┼╝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, w├│wczas na okres 90 dni utraci status osoby bezrobotnej.

Twoje obowi─ůzki na sta┼╝u / przygotowaniu zawodowym :
- sumienne i staranne wykonywanie czynno┼Ťci i zada┼ä obj─Ötych programem sta┼╝u / przygotowania zawodowego oraz stosowanie si─Ö do polece┼ä pracodawcy i upowa┼╝nionych przez niego os├│b, je┼╝eli nie s─ů sprzeczne z przepisami prawa,
- przestrzeganie ustalonego czasu odbywania sta┼╝u / przygotowania zawodowego oraz regulaminu pracy i porz─ůdku obowi─ůzuj─ůcego w zak┼éadzie pracy,
- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
- dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Ze sta┼╝u mo┼╝e skorzysta─ç :
- bezrobotny, który do dnia skierowania na staż nie ukończył 25 roku życia,
- bezrobotny, kt├│ry w okresie 12 m-cy od dnia okre┼Ťlonego w dyplomie, ┼Ťwiadectwie lub innym dokumencie po┼Ťwiadczaj─ůcym uko┼äczenie szko┼éy wy┼╝szej, kt├│ry nie uko┼äczy┼é 27 roku ┼╝ycia.

Z przygotowania zawodowego mo┼╝e skorzysta─ç:
- bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,
długotrwale bezrobotny, czyli taki który w okresie ostatnich 24 m-cy
pozostawał w rejestrze Urzędu Pracy jako bezrobotny przez okres
min. 12 m-cy,
- bezrobotny powy┼╝ej 50 roku ┼╝ycia,
- bezrobotny samotnie wychowuj─ůcy co najmniej jedno dziecko do 7 roku ┼╝ycia,
- bezrobotny niepełnosprawny

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. Nr 3, tel. 095-748 8028

Autor : Administrator
Zredagowa┼é(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 29.08.2007 09:13
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 808

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  09.01.2008 08:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  26.06.2009 10:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  18.12.2009 09:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:13poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 12:10poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 3822960