logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Stypendium w zwi膮zku z podj臋ciem dalszej nauki
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Dodatek aktywizacyjny
Bezrobotnemu posiadaj膮cemu prawo do zasi艂ku przys艂uguje dodatek aktywizacyjny, je偶eli:
1. w wyniku skierowania przez powiatowy urz膮d pracy podj膮艂 zatrudnienie w niepe艂nym wymiarze czasu pracy, obowi膮zuj膮cym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie ni偶sze od minimalnego wynagrodzenia za prac臋. Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci stanowi膮cej r贸偶nic臋 mi臋dzy minimalnym
wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wi臋kszej jednak ni偶 50% zasi艂ku podstawowego, przez okres, w jakim przys艂ugiwa艂by bezrobotnemu zasi艂ek.
2. z w艂asnej inicjatywy podj膮艂 zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮.
Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci do 30% zasi艂ku podstawowego, przez po艂ow臋 okresu, w jakim przys艂ugiwa艂by bezrobotnemu zasi艂ek.
Dodatek aktywizacyjny nie przys艂uguje w przypadku:
1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urz膮d pracy do prac interwencyjnych,rob贸t publicznych lub na stanowisko pracy, kt贸rego koszty wyposa偶enia lub doposa偶enia zosta艂y zrefundowane pracodawcy z Funduszu Pracy,
2. podj臋cia przez bezrobotnego z w艂asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkoweju pracodawcy, u kt贸rego by艂 zatrudniony lub dla kt贸rego wykonywa艂 inn膮 prac臋 zarobkow膮 bezpo艣rednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
3. podj臋cia przez bezrobotnego z w艂asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granic膮 RP u pracodawcy zagranicznego.

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce w/w dodatku mo偶na uzyska膰 w pok. 9 tel. 095-748 8021 oraz pok. 10 tel. 095-748 8030

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 29.08.2007 09:44
Liczba wy艣wietle艅 : 901

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  05.06.2008 13:32poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.06.2009 15:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.06.2009 15:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  01.12.2009 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  07.04.2011 09:43poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3601095