logo
Og艂oszenia » Rok 2007
og艂oszenie o naborze po艣rednik pracy sta偶ysta 09.11.2007
Mi臋dzych贸d, dnia 09.11.2007 r.


Og艂oszenie nr 3/2007
naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Po艣rednik Pracy-sta偶ysta
Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat
Umowa na czas okre艣lony, poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny- 3 miesi膮ce.

Wymagania konieczne:
a) wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie ( z matur膮 )
b) posiada obywatelstwo polskie
c) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw
publicznych
d) nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych
oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za
przest臋pstwo karno skarbowe
e) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
a) praktyka pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
b) wiedza z zakresu prawa pracy
c) znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
d) znajomo艣膰 ustawy o ochronie danych osobowych
e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
f) do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi interesant贸w
g) obs艂uga komputera i programu "PULS"
h) komunikatywno艣膰
i) 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
j) obowi膮zkowo艣膰


Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
-prowadzenie marketingu us艂ug oferowanych przez Urz膮d Pracy
-pozyskiwanie ofert pracy i ich ewidencja
-kierowanie os贸b bezrobotnych na zg艂oszone wolne miejsca pracy
-udzielanie pomocy bezrobotnym i innym uprawnionym osobom w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia
-udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracownik贸w
-inspirowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami
-prowadzenie monitoringu zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych
-wsp贸艂praca z partnerami rynku pracy w celu pozyskiwania i gromadzenia informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju oraz kierunkach kszta艂cenia i sytuacji demograficznej
-prowadzenie ewidencji ( bazy danych) pracodawc贸w
-opracowywanie i realizowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do 艂agodzenia problem贸w zwi膮zanych z planowanymi przez pracodawc贸w zwolnieniami grupowymi pracownik贸w
-opracowywanie danych do analiz i sprawozda艅

Wymagane dokumenty:
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do cel贸w rekrutacji
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego na druku
" Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:
Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d
z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy og艂oszenia nr 3/2007 na stanowisko Po艣rednik Pracy- sta偶ysta"
Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 23 listopada 2007 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor PUP
Aleksandra Greiser

Autor : Arkadiusz Rosocha
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 09.11.2007 13:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1742

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  09.11.2007 13:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820944