logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Szkolenia
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Szkolenia
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, os贸b pobieraj膮cych rent臋 szkoleniow膮 i 偶o艂nierzy rezerwy w celu zwi臋kszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwy偶szenia kwalifikacji zawodowych lub zwi臋kszenia aktywno艣ci zawodowej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:
1. braku kwalifikacji zawodowych;
2. konieczno艣ci zmiany lub uzupe艂nienia kwalifikacji w zwi膮zku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
3. utraty zdolno艣ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4. braku umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy.
Starosta kieruje bezrobotnego, osob臋 pobieraj膮c膮 rent臋 szkoleniow膮 i 偶o艂nierza rezerwy na wskazane przez niego szkolenie, je偶eli uprawdopodobni, 偶e szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 % przeci臋tnego wynagrodzenia, a tak偶e jest spe艂niony przynajmniej jeden z warunk贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej.
Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przez starost臋, w okresie odbywania szkolenia przys艂uguje dodatek szkoleniowy w wysoko艣ci 20% zasi艂ku (pod warunkiem 偶e w trakcie szkolenia nie przys艂uguje mu z tego tytu艂u stypendium, dieta lub innego rodzaju 艣wiadczenie pieni臋偶ne w wysoko艣ci r贸wnej lub wy偶szej). Bezrobotnemu do 25 roku 偶ycia przys艂uguje stypendium szkoleniowe w wysoko艣ci 40% zasi艂ku.
Osoba niepe艂nosprawna, kt贸ra nie osi膮gn臋艂a wieku emerytalnego i zarejestrowana jest w Powiatowym Urz臋dzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukuj膮ca pracy, mo偶e zosta膰 skierowana na szkolenie w celu zwi臋kszenia jej szans na uzyskanie zatrudnienia, podwy偶szenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwi臋kszenia aktywno艣ci zawodowej, a w szczeg贸lno艣ci w razie: braku kwalifikacji zawodowych, konieczno艣ci zmiany kwalifikacji w zwi膮zku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz w razie utraty zdolno艣ci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Informacje dotycz膮ce szkole艅 mo偶na uzyska膰 w pok. 3, tel. 095-748 8026.
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2008 08:48
Liczba wy艣wietle艅 : 929

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  11.04.2008 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.06.2009 13:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.02.2010 13:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.03.2011 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 08:24poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 10:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.03.2011 11:47poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  30.05.2007 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820171