logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowymWspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym w ramach umowy aktywizacyjnej - obowi膮zuje od 01.01.2006r.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1366) okre艣la zasady zatrudniania os贸b w gospodarstwach domowych, np. gosposi, ogrodnik贸w, itp.

Osob膮 prowadz膮c膮 gospodarstwo domowe jest osoba:
- wsp贸lnie z innymi osobami zamieszkuj膮ca i gospodaruj膮ca w takim gospodarstwie,
- jednoosobowo prowadz膮ca gospodarstwo domowe,
kt贸ra podj臋艂a dzia艂ania (poinformowa艂a powiatowy urz膮d pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia tego gospodarstwa o mo偶liwo艣ci podj臋cia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach) w celu powierzenia bezrobotnemu pracy zarobkowej w swoim gospodarstwie domowym lub jest stron膮 umowy, kt贸r膮 zawar艂a w tym celu z bezrobotnym.

Podstaw膮 wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przez bezrobotnego jest umowa o 艣wiadczenie us艂ug, do kt贸rej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z p贸藕n.zm.) stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce zlecenia, zwana dalej "umow膮 aktywizacyjn膮" zawarta w formie pisemnej.

Procedura zawarcia umowy aktywizacyjnej:
- osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urz膮d pracy o wolnym miejscu pracy oraz o swoich wymaganiach,
- pracodawcy nie mog膮 formu艂owa膰 wymaga艅 dyskryminuj膮cych kandydat贸w ze wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl臋du na przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮,
- powiatowy urz膮d pracy mo偶e skierowa膰 bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, je偶eli w wyniku propozycji powiatowego urz臋du pracy lub z w艂asnej inicjatywy uprzednio wyrazi艂 gotowo艣膰 podj臋cia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie w tej sprawie,
- strony zawieraj膮 na pi艣mie umow臋 aktywizacyjn膮 (druki do pobrania w urz臋dzie),
- osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe zg艂asza do powiatowego urz臋du pracy fakt zawarcia z bezrobotnym umowy aktywizacyjnej oraz przedk艂ada kopi臋 umowy,
- powiatowy urz膮d pracy prowadzi rejestr um贸w aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi,
- powiatowy urz膮d pracy wydaje osobie prowadz膮cej gospodarstwo domowe, kt贸ra zawar艂a umow臋 aktywizacyjn膮, za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnie艅 do odliczenia od podatku dochodowego od os贸b fizycznych,
- osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do op艂acania ze 艣rodk贸w w艂asnych sk艂adeki ZUS za osob臋 zatrudnion膮 w ramach umowy aktywizacyjnej,
- osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe potr膮ca i odprowadza zaliczk臋 na podatek dochodowy w wysoko艣ci 19 % nale偶no艣ci wynikaj膮cej z umowy aktywizacyjnej wed艂ug druku PIT-4G,
- osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do sk艂adania informacji o wysoko艣ci przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej - PIT - 8G - rozliczenie roczne.

Nie jest dopuszczalne:
- pozostawanie bezrobotnego stron膮 wi臋cej ni偶 jednej umowy aktywizacyjnej,
- zawarcie umowy aktywizacyjnej mi臋dzy osobami pozostaj膮cymi ze sob膮 w stosunku pokrewie艅stwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia,
- powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynno艣ci s艂u偶膮cych potrzebom dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez osob臋 zamieszkuj膮c膮 w gospodarstwie domowym, tak偶e wtedy gdy dzia艂alno艣膰 ta jest wykonywana w lokalu po艂o偶onym w takim gospodarstwie.

Przys艂uguj膮ca ulga od 2006r.
Osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego ca艂o艣ci wydatk贸w na sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

Warunki odliczenia:
- zawarcie umowy aktywizacyjnej z osob膮 bezrobotn膮 w celu wykonywania pracy w gospodarstwie domowym,
- op艂acenie sk艂adek ZUS ze 艣rodk贸w w艂asnych zatrudniaj膮cego,
- zarejestrowanie umowy w powiatowym urz臋dzie pracy,
- potwierdzenie faktu zawarcia umowy za艣wiadczeniem z powiatowego urz臋du pracy,
- nieprzerwany 12 miesi臋czny okres trwania umowy aktywizacyjnej (po ka偶dym takim okresie powstaje kolejne prawo do odliczenia sk艂adek op艂aconych w tym okresie),
- udokumentowanie wydatk贸w poniesionych z tytu艂u sk艂adek ZUS (dowody wp艂aty, przelewy).

Prawo do odlicze艅 w podatku dochodowym p艂atnicy nab臋d膮 najwcze艣niej w zeznaniu za rok 2006 .

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pok. Nr 6, tel. 095-748 8025

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?45.5 KB POBIERZPobierz przyk艂adowy wz贸r umowy29.05.2007 13:22377

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 11.04.2008 11:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1300

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:01poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 08:59poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:11poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:10poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 12:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3817752