logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Po艣rednictwo pracy
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Po艣rednictwo pracy
Polega w szczeg贸lno艣ci na:
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2) pozyskiwaniu ofert pracy;
3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy;
4) informowaniu bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy oraz pracodawc贸w o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5) inicjowaniu i organizowaniu kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami;
6) wsp贸艂dzia艂aniu powiatowych urz臋d贸w pracy w zakresie wymiany informacji o mo偶liwo艣ciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzia艂ania;
7) informowaniu bezrobotnych o przys艂uguj膮cych im prawach i obowi膮zkach.
Po艣rednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub po艣rednictwo do pracy za granic膮 prowadz膮 powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy, agencje po艣rednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.
Po艣rednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy realizowane przez powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy jest prowadzone nieodp艂atnie, zgodnie z zasadami:
1) dost臋pno艣ci us艂ug po艣rednictwa pracy dla poszukuj膮cych pracy oraz dla pracodawc贸w;
2) dobrowolno艣ci - oznaczaj膮cej wolne od przymusu korzystanie z us艂ug po艣rednictwa pracy przez poszukuj膮cych pracy;
3) r贸wno艣ci - oznaczaj膮cej obowi膮zek udzielania wszystkim poszukuj膮cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮;
4) jawno艣ci - oznaczaj膮cej, 偶e ka偶de wolne miejsce pracy zg艂oszone do urz臋du pracy jest podawane do wiadomo艣ci bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy.
Informacje z zakresu po艣rednictwa pracy mo偶na uzyska膰 w pok.6, tel.095-748 8025.
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 11.04.2008 11:16
Liczba wy艣wietle艅 : 890

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  25.06.2009 14:54poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.06.2009 09:09poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.01.2010 14:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  28.01.2010 14:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.07.2014 10:33poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 15:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818363