logo
Og艂oszenia » Rok 2008
og艂oszenie o naborze referent 1 2008

Mi臋dzych贸d, dnia 29.04.2008 r.


Og艂oszenie nr 1/2008
naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Referent

Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat
Umowa na czas okre艣lony, poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny- 3 miesi膮ce.

Wymagania konieczne:
a) wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie ( z matur膮 )
b) posiada obywatelstwo polskie
c) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw
publicznych
d) nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych
oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za
przest臋pstwo karno skarbowe
e) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
a) praktyka pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
b) wiedza z zakresu prawa pracy
c) znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
d) znajomo艣膰 ustawy o ochronie danych osobowych
e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
f) do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi interesant贸w
g) obs艂uga komputera i programu "PULS"
h) komunikatywno艣膰
i) 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
j) obowi膮zkowo艣膰
k) umiej臋tno艣膰 planowania i organizacji w艂asnej pracy
l) umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
艂) dyspozycyjno艣膰
m) przygotowanie pedagogiczne


Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
- odpowiedzialno艣膰 za organizacj臋 i funkcjonowanie Klubu Pracy
- planowanie i organizowanie zaj臋膰 aktywizacyjnych w ramach Klubu Pracy
- udzielanie indywidualnych porad , konsultacji osobom bezrobotnym
- informowanie os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy o mo偶liwo艣ci nieodp艂atnego uczestnictwa w zaj臋ciach Klubu Pracy
- organizowanie naboru os贸b bezrobotnych na zaj臋cia Klubu Pracy
- prowadzenie dokumentacji w zakresie przeprowadzanych zaj臋膰
- przygotowanie uczestnik贸w zaj臋膰 do aktywnego poszukiwania pracy

Wymagane dokumenty:
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do cel贸w rekrutacji
- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:
Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d
z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy og艂oszenia nr 1/2008 na stanowisko Referent"
Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 13 maja 2008 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 Dyrektor PUP
Aleksandra Greiser
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 29.04.2008 14:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1376

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.04.2008 14:24poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.04.2008 14:23poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.04.2008 14:20poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.04.2008 14:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818712