logo
Og艂oszenia » Rok 2008
nab贸r na doradc臋 zawodowego -sta偶yst臋 2 2008
Mi臋dzych贸d, dnia 05.05.2008 r.Og艂oszenie nr 2/2008
naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Doradca Zawodowy -sta偶ysta
Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat
Umowa na czas okre艣lony , poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny.

Wymagania konieczne:
a) wykszta艂cenie wy偶sze
b) posiada obywatelstwo polskie
c) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw
publicznych
d) niekaralno艣膰
e) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
a) praktyka pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
b) wiedza z zakresu prawa pracy
c) znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
d) znajomo艣膰 ustawy o ochronie danych osobowych
e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
f) do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi interesant贸w
g) obs艂uga komputera i programu "PULS"
h) komunikatywno艣膰
i) 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
j) obowi膮zkowo艣膰
k) umiej臋tno艣膰 planowania i organizacji w艂asnej pracy
l) umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
艂) dyspozycyjno艣膰
m) posiadanie wiedzy w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego
n) zaanga偶owanie

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
-udzielanie porady indywidualnej oraz w formie grupowej bezrobotnemu lub
poszukuj膮cemu pracy
-udzielanie osobom bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy pomocy w wyborze
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
-udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz mo偶liwo艣ciach szkolenia
i kszta艂cenia
-udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod u艂atwiaj膮cych
wyb贸r zawodu, zmian臋 kwalifikacji, podj臋cie lub zmian臋 zatrudnienia, w tym
badanie zainteresowa艅 i uzdolnie艅 zawodowych
-kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie,
umo偶liwiaj膮ce wydanie opinii o przydatno艣ci zawodowej do pracy i zawodu
albo kierunku szkolenia
-inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy
-udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydat贸w do pracy, w
szczeg贸lno艣ci udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie

Wymagane dokumenty:
-kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
-kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
-o艣wiadczenie o stanie zdrowia
-o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
-o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do cel贸w rekrutacji
-o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie
-偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:
Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d
z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy og艂oszenia nr 2/2008 na stanowisko Doradca Zawodowy -sta偶ysta"
Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 20 maja 2008 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor PUP
Aleksandra GreiserAutor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 05.05.2008 14:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1567

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  05.05.2008 14:11poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.05.2008 14:11poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.05.2008 14:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822511