logo

Fundusze Strukturalne EFS

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO艁ECZNY

 


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO艁ECZNYFundusze Strukturalne s膮 instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek kraj贸w UE. W ten spos贸b wp艂ywa si臋 na zwi臋kszenie sp贸jno艣ci ekonomicznej i spo艂ecznej Unii. Fundusze kierowane s膮 do tych sektor贸w gospodarki i region贸w, kt贸re bez pomocy finansowej nie s膮 w stanie dor贸wna膰 do 艣redniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze maj膮 zatem pom贸c w艂adzom centralnym i regionalnym s艂abiej rozwini臋tych region贸w w rozwi膮zaniu ich najwa偶niejszych problem贸w gospodarczych.

 


Istniej膮 cztery Fundusze Strukturalne:


- Europejski Fundusz Spo艂eczny
-
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-
Finansowy Instrument Orientacji Rybo艂贸wstwa 


Europejski Fundusz Spo艂eczny powo艂any zosta艂 w celu wspierania
wsp贸lnotowej polityki spo艂ecznej. Finansuje on dzia艂ania
pa艅stw cz艂onkowskich na dw贸ch p艂aszczyznach:
przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz
rozwoju
zasob贸w ludzkich
. Kszta艂t i zasady funkcjonowania EFS
w ka偶dym z pa艅stw cz艂onkowskich zale偶膮 od ich potencja艂u
spo艂ecznego i gospodarczego, jednak dzia艂ania w ramach
Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego s艂u偶膮 celom ponadnarodowym,
z
kt贸rymi
zgadzaj膮 si臋 wszystkie pa艅stwa cz艂onkowskie. 


Rozporz膮dzenie Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 1999 roku, w sprawie Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (1784/99), zawiera priorytety EFS, kt贸re okre艣laj膮 szczeg贸艂owe cele tego funduszu, a zarazem zakres i zasady dzia艂ania:Obszary wsparcia EFS:


 1. aktywne formy walki z bezrobociem - celem
  tych dzia艂a艅 jest przeciwdzia艂anie i zapobieganie d艂ugotrwa艂emu
  bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych i os贸b
  zagro偶onych bezrobociem (m.in. szkolenia i przekwalifikowania,
  poradnictwo zawodowe, subsydiowanie miejsc pracy).

 2. przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu i promowanie r贸wnych szans dost臋pu
  do pracy
  - celem jest ograniczenie zjawiska
  marginalizacji spo艂ecznej i przygotowanie os贸b nara偶onych
  na wykluczenie spo艂eczne do wej艣cia na rynek pracy i utrzymanie
  zatrudnienia.

 3. rozw贸j kszta艂cenia ustawicznego - celem jest podwy偶szenie i
  utrzymanie zdolno艣ci do zatrudnienia, co w dzisiejszym 艣wiecie
  wymaga ci膮g艂ego kszta艂cenia i aktywno艣ci zawodowej.

 4. doskonalenie kadr gospodarki oraz rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci
  -
  dzia艂ania w tym zakresie skierowane s膮 do dw贸ch
  r贸偶nych grup d
  ocelowych:

  • do ju偶 istniej膮cych firm (projekty s艂u偶膮 wzmocnieniu
   konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw oraz promocji wykwalifikowanej
   kadry pracowniczej),
  • do os贸b rozpoczynaj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (m.in.
   us艂ugi doradczo
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3818109