logo
Fundusze Strukturalne EFS » PO KL » Post臋p realizacji projekt贸w
III kwarta艂 2008 r.

Og艂oszenie - III kwarta艂 PO KL

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, i偶 do ko艅ca III kwarta艂u 2008 roku w ramach realizowanego Projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces adresowanego do os贸b bezrobotnych, zw艂aszcza b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, a przede wszystkim do:

  • bezrobotnych d艂ugotrwale stanowi膮cych wi臋kszo艣膰 populacji bezrobotnych lub kobiet, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
  • bezrobotnych do 25 roku 偶ycia;
  • bezrobotnych powy偶ej 50 roku 偶ycia;
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych lub bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego;
  • bezrobotnych samotnie wychowuj膮cych, co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia,
  • bezrobotnych niepe艂nosprawnych

wsparcie otrzyma艂o 121 os贸b, z czego:

  • 56 bezrobotnych zosta艂o skierowanych do odbycia sta偶u w miejscu pracy. 23 osoby zako艅czy艂y ju偶 odbywanie sta偶u, 2 przerwa艂y odbywanie sta偶u z przyczyn osobistych, natomiast 73 osoby kontynuuj膮 udzia艂 w projekcie;
  • 25 bezrobotnych zosta艂o skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 3 osoby zako艅czy艂y ju偶 odbywanie przygotowania zawodowego, 5 os贸b przerwa艂o, a 34 osoby kontynuuj膮 udzia艂 w projekcie;
  • 20 bezrobotnych os贸b rozpocz臋艂o uczestnictwo w szkoleniach, z czego 10 os贸b uczestniczy艂o w szkoleniu pt. "Kurs sprzedawc贸w z obs艂uga kas fiskalnych i urz膮dze艅 biurowych", a 10 os贸b w szkoleniu pt. "ABC Przedsi臋biorczo艣ci". 10 os贸b kontynuuje udzia艂 w szkoleniu a 39 os贸b ju偶 zako艅czy艂o udzia艂 w projekcie.

G艂贸wnym celem Projektu jest zwi臋kszenie dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3824064