logo
Fundusze Strukturalne EFS » PO KL » Post臋p realizacji projekt贸w
Rok 2008

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, i偶 w 2008 roku w ramach realizowanego Projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces adresowanego do os贸b bezrobotnych, zw艂aszcza b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, a przede wszystkim do:

 • bezrobotnych d艂ugotrwale stanowi膮cych wi臋kszo艣膰 populacji bezrobotnych lub kobiet, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych do 25 roku 偶ycia;
 • bezrobotnych powy偶ej 50 roku 偶ycia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych lub bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowuj膮cych, co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia,
 • bezrobotnych niepe艂nosprawnych

wsparcie otrzyma艂o 286 os贸b, z czego:

 • 146聽bezrobotnych zosta艂o skierowanych do odbycia sta偶u w miejscu pracy.聽
  72 osoby zako艅czy艂y ju偶 odbywanie sta偶u,聽9 przerwa艂o odbywanie sta偶u z przyczyn osobistych, natomiast聽68 os贸b kontynuuje udzia艂 w projekcie;
 • 54聽bezrobotnych zosta艂o skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 16 os贸b zako艅czy艂o ju偶 odbywanie przygotowania zawodowego,聽7 os贸b przerwa艂o odbywanie przygotowania zawodowego,聽natomiast 31 os贸b kontynuuje udzia艂 w projekcie;
 • 82聽bezrobotnych os贸b rozpocz臋艂o udzia艂 w szkoleniach, z czego 81 os贸b聽zako艅czy艂o ju偶 udzia艂 w szkoleniach, a 1 osoba przerwa艂a uczestnictwo w projekcie.

G艂贸wnym celem Projektu jest zwi臋kszenie dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3819472