logo
Og艂oszenia
Rok 2009

Klub Pracy

INFORMACJA

Osoby bezrobotne pozostaj膮ce d艂ugo bez pracy, kt贸re chc膮 skorzysta膰 z indywidualnej pomocy mog膮聽zg艂asza膰 si臋 do Lidera Klubu Pracy pok. 12.

W聽K L U B I E聽 P R A C Y organizowane s膮
zaj臋cia aktywizacyjne na temat:

 • Jak i聽 gdzie szuka膰 pracy?
 • Jak rozmawia膰 z pracodawc膮?
 • Jak przygotowa膰聽CV, list motywacyjny?

Zaj臋cia aktywizacyjne s膮 dobrowolne.聽Osoby bior膮ce udzia艂聽otrzymaj膮聽 za艣wiadczenia o uczestnictwie w zaj臋ciach聽z wybranych zagadnie艅.

Wi臋cej »
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!

Mi臋dzych贸d, dnia 2009-10-26


UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!


Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie przypomina, i偶 z dniem 22 sierpnia 2009 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa o 艂agodzeniu skutk贸w kryzysu ekonomicznego dla pracownik贸w i przedsi臋biorc贸w. Tekst jednolity w/w ustawy mo偶na przeczyta膰 w dziale akty prawne.

Wi臋cej »
Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze

Mi臋dzych贸d, dnia 19.10.2009 r.


Powiatowy Urz膮d Pracy
w Mi臋dzychodzie

OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

R E F E R E N T


O zatrudnienie na ww. stanowisku nie mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymagania niezb臋dne:
  1. obywatelstwo polskie
  2. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych
  3. co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie
  4. brak skazania za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
  5. nieposzlakowana opinia
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. sta偶 pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
  2. znajomo艣膰 Kodeksu cywilnego w szczeg贸lno艣ci w zakresie dotycz膮cym czynno艣ci prawnych, termin贸w, zobowi膮za艅 i por臋cze艅 oraz Kodeksu post臋powania cywilnego
  3. znajomo艣膰 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akt贸w wykonawczych do ustawy
  4. znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych pomocy publicznej
  5. znajomo艣膰 przepis贸w o ochronie danych osobowych
  6. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera i pakietu biurowego Ms Office
  7. komunikatywno艣膰, 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
  8. umiej臋tno艣膰 pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
  9. dyspozycyjno艣膰
 3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw dotycz膮cych udzielania osobom bezrobotnym pomocy finansowej na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym przygotowywanie um贸w oraz prowadzenie ewidencji wniosk贸w i zawartych um贸w,
  2. kontrola realizacji zawartych um贸w,
  3. prowadzenie spraw dotycz膮cych dochodzenia zwrotu udzielonej pomocy finansowej,
  4. sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅,
  5. udzielanie osobom bezrobotnym informacji oraz wyja艣nie艅 dotycz膮cych spraw prowadzonych na stanowisku
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),
  4. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em), potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
  6. o艣wiadczenie kandydata o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by膰 opatrzone klauzul膮:
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Przyjmuj臋 do wiadomo艣ci fakt obowi膮zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.聽o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane i z艂o偶one osobi艣cie lub za po艣rednictwem poczty w terminie do dnia 29.10.2009r. godz. 1500
na聽 adres:

Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - Referent"聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du), nie b臋d膮 rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru mo偶na zapozna膰 si臋 w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie - pok贸j nr 5 lub na stronie internetowej:
www.pup.miedzychod.samorzady.pl.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 095-748 8020.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.


Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Aleksandra Greiser聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽


Wi臋cej »
UWAGA BEZROBOTNI !!!

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Mi臋dzych贸d, dnia 2009-08-31


UWAGA BEZROBOTNI !!!


Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e posiada dodatkowe 艣rodki na dotacje na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Kompletne wnioski o 艣rodkinale偶y sk艂ada膰 do 22.09.2009r.聽pok. Nr 3.

Wi臋cej »
Szkolenie AutoCAD
Witam,

Chcia艂abym zaproponowa膰 Pa艅stwu Szkolenia dofinansowane聽 przez Uni臋 Europejsk膮 adresowane do mikro, ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw w ramach projektu聽 "Zaprojektuj sukces - certyfikacja kompetencji projektant贸w".

SZKOLENIA ODBYWAJ膭 SI臉 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM!!!

Szkolenie odb臋dzie si臋 w

Wojew贸dzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sikorskiego聽 107 (wej艣cie od ul.聽 Kosynier贸w Gdy艅skich)
Sala Projekcyjna, II pi臋tro
Gorz贸w Wlkp

Ilo艣膰 miejsc na szkolenie ograniczona!

Koszt szkolenia wynosi oko艂o 280-560 z艂 w zale偶no艣ci od wielko艣ci przedsi臋biorstwa!

 • AutoCAD - poziom zaawansowany w terminie 10-13 sierpnia 2009 w godzinach 8.00-15.00

Podczas szkolenia s膮 3 przerwy: 2 kawowe po 15 minut i 1 obiadowa trwaj膮ca 30 minut.

Sprz臋t komputerowy, wy偶ywienie oraz materia艂y szkoleniowe, dydaktyczne i biurowe zapewnia firma BUDiKOM.

W szkoleniach mog膮 bra膰 udzia艂 osoby zatrudnione w danych przedsi臋biorstwie, kt贸re maj膮 umow臋 o prac臋 lub zlecenie, oraz w艂a艣ciciele firm!

Aby uczestniczy膰 w szkoleniach firma musi spe艂nia膰 jedno z poni偶szych kryteri贸w:

 • Mikroprzedsi臋biorstwo- koszt 280 z艂 -聽 zatrudnia do 9 pracownik贸w w艂膮cznie i kt贸rego roczny obr贸t i/lub ca艂kowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR
 • Ma艂e przedsi臋biorstwo-koszt 280 z艂 -聽 zatrudnia do 49 pracownik贸w w艂膮cznie i kt贸rego roczny obr贸t i/lub ca艂kowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • 艢rednie przedsi臋biorstwo-koszt 420 z艂 - zatrudnia do 249 pracownik贸w w艂膮cznie i kt贸rego roczny obr贸t nie przekracza 50 mln EUR聽 i/lub ca艂kowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR
 • Du偶e przedsi臋biorstwo- koszt 560 z艂 - to przedsi臋biorstwo, kt贸re nie kwalifikuje si臋 do 偶adnej z w/w kategorii.

Uczestnikom szkole艅 oferujemy:

 • szkolenie w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym
 • wykwalifikowanych i do艣wiadczonych wyk艂adowc贸w otwartych na wszelkie pytania i propozycje wp艂ywaj膮ce ze strony klienta
 • materia艂y szkoleniowe, dydaktyczne, biurowe
 • przerwy kawowe, obiadowe
 • za艣wiadczenie o uko艅czonym szkoleniu
 • autoryzowane certyfikaty firmy Autodesk (koszt 50 z艂 p艂atny po szkoleniu)
W razie pyta艅 s艂u偶臋 pomoc膮.

Serdecznie pozdrawiam,
Daria Kusnierczak

Wi臋cej »
Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS)
聽聽聽聽聽聽聽 W za艂膮cznikach do tego og艂oszenia umieszczone s膮 do pobrania zestawienia szkole艅 finansowanych przez Uni臋 Europoejsk膮 (EFS) dla wojew贸dztwa wielkopolskiego i lubuskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze

Mi臋dzych贸d, dnia 23 marca 2009 r.

Powiatowy Urz膮d Pracy
w Mi臋dzychodzie

OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy


O zatrudnienie na ww. stanowisku nie mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

聽1. Wymagania niezb臋dne:
聽聽聽聽聽a) obywatelstwo polskie
聽聽聽聽聽b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw
聽聽聽聽聽聽聽聽聽publicznych
聽聽聽聽聽c) co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie
聽聽聽聽 d) brak skazania za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia
聽聽聽聽聽聽聽聽聽publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
聽聽聽聽聽e) nieposzlakowana opinia
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽2. Wymagania dodatkowe:
聽聽聽聽聽a) do艣wiadczenie w pracy z zespo艂ami ludzkimi
聽聽聽聽 b) przygotowanie pedagogiczne
聽聽聽聽聽c) wiedza z zakresu prawa pracy
聽聽聽聽聽d) znajomo艣膰 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
聽聽聽聽聽聽聽聽 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
聽聽聽聽聽e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
聽聽聽聽聽f) znajomo艣膰 przepis贸w o ochronie danych osobowych
聽聽聽聽聽g) umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera i pakietu biurowego MS Office
聽聽聽聽聽h) komunikatywno艣膰, 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
聽聽聽聽聽i) umiej臋tno艣膰 pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
聽聽聽聽聽j) dyspozycyjno艣膰

聽3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
聽聽聽聽聽a) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zaj臋膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 aktywizacyjnych i szkole艅 w ramach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽b) odpowiedzialno艣膰 za funkcjonowanie Klubu Pracy
聽聽聽聽聽c) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji uczestnikom zaj臋膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 organizowanych w ramach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽d) informowanie os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽o mo偶liwo艣ci nieodp艂atnego uczestnictwa w zaj臋ciach Klubu Pracy
聽聽聽聽聽e) organizowanie naboru uczestnik贸w Klubu Pracy
聽聽聽聽聽f) przygotowywanie uczestnik贸w do aktywnego poszukiwania pracy
聽聽聽聽 g) prowadzenie dokumentacji i sporz膮dzanie sprawozda艅聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽z dzia艂alno艣ci Klubu Pracy

4. Wymagane dokumenty:
聽聽聽聽a) list motywacyjny,
聽聽聽聽b) CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz
聽聽聽聽聽聽聽聽informacjami o wykszta艂ceniu
聽聽聽聽c) kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za
聽聽聽聽聽聽聽 zgodno艣膰 z orygina艂em),
聽聽聽聽d) kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za
聽聽聽聽聽聽聽聽zgodno艣膰 z orygina艂em), potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie聽
聽聽聽聽聽聽聽聽i kwalifikacje zawodowe,
聽聽聽聽e) o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym
聽聽聽聽聽聽聽聽wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia聽
聽聽聽聽聽聽聽聽publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
聽聽聽聽f) o艣wiadczenie kandydata o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci聽
聽聽聽聽聽聽聽prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
聽聽聽 g) inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje聽
聽聽聽聽聽聽聽 i umiej臋tno艣ci.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by膰 opatrzone klauzul膮:
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przyjmuj臋 do wiadomo艣ci fakt obowi膮zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane
i z艂o偶one osobi艣cie lub za po艣rednictwem poczty w terminie do dnia 02.04.2009 r. godz. 1530 na聽 adres: Powiatowy Urz膮d Pracy 64-400 Mi臋dzych贸d ul. 17 Stycznia 143
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du), nie b臋d膮 rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru mo偶na zapozna膰 si臋 w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie聽- pok贸j nr 5 lub na stronie internetowej: www.pup.miedzychod.samorzady.pl.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 095-748 8020.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.

聽聽聽聽聽聽Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽Aleksandra Greiser聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Wi臋cej »
Og艂oszenie o organizacji szkolenia

Szkolenia przewidziane do realizacji przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie w miesi膮cu lutym 2009 roku

NAZWA
SZKOLENIA

ORGANIZATOR

CZAS TRWANIA

PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIK脫W

CHARAKTERYSTYKA
SZKOLENIA

Aktywne poszukiwanie pracy

Klub Pracy

3 tyg.

8-10

Szkolenie skierowane do os贸b :

- bezrobotnych

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3822098