logo
Og艂oszenia
Rok 2007

informacja o wyniku naboru nr 3 2007

Mi臋dzych贸d, dnia 01.12.2007r.

聽聽

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 2007

聽聽

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie niniejszym informuje, i偶 w wyniku zako艅czenia procedury naboru (og艂oszenie o naborze Nr 3/2007 z dnia 09.11.2007r.) na stanowisko PO艢REDNIK PRACY - STA呕YSTA zosta艂a zatrudniona :

p. Pawlak Maria - zamieszka艂a w Mi臋dzychodzie

w/w osoba spe艂nia wymagania konieczne i dodatkowe podane w og艂oszeniu
o naborze.

Wi臋cej »
lista kandydat贸w nab贸r 3 2007r.
Mi臋dzych贸d, dnia 28.11.2007r.Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na
n/w
wolne stanowisko urz臋dnicze.


聽Na stanowisko Po艣rednik Pracy - sta偶ysta ( og艂oszenie Nr 3/ 2007 )
1.Pawlak Maria - miejsce zamieszkania Mi臋dzych贸d
2.Kasper Monika - miejsce zamieszkania Mi臋dzych贸d
3.Nowak Renata - miejsce zamieszkania Mi臋dzych贸d
4.Przybysz Magdalena - miejsce zamieszkania Mi臋dzych贸d
5.Tomaszewska Anna - miejsce zamieszkania Sierak贸w


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Powiatowego Urz臋du Pracy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Aleksandra Greiser
Wi臋cej »
Informacja o wyniku naboru Nr 2/2007

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie niniejszym informuje, i偶 w wyniku zako艅czenia procedury naboru (og艂oszenie o naborze Nr 2/2007 z dnia 26.10.2007r.)
na stanowisko INSPEKTOR POWIATOWY zosta艂a zatrudniona :

p. Mitoraj Hanna - zamieszka艂a w Mi臋dzychodzie

w/w osoba spe艂nia wymagania konieczne i dodatkowe podane w og艂oszeniu o naborze.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor PUP

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽 /-/

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Aleksandra Greiser

Wi臋cej »
Lista kandydat贸w nab贸r 2 2007
Mi臋dzych贸d, dnia 12.11.2007r.
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na
n/w
wolne stanowisko urz臋dnicze.


I. Na stanowisko Inspektor Powiatowy ( og艂oszenie Nr 2/ 2007 )
1.Jarnuczak Justyna聽 - miejsce zamieszkania Kwilcz
2.Mitoraj Hanna - miejsce zamieszkania Mi臋dzych贸d


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor
聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽 Powiatowego Urz臋du Pracy
聽聽 聽聽聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Aleksandra Greiser

Wi臋cej »
og艂oszenie o naborze po艣rednik pracy sta偶ysta 09.11.2007

Mi臋dzych贸d, dnia 09.11.2007 r.


Og艂oszenie nr 3/2007
naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Po艣rednik Pracy-sta偶ysta
Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat
Umowa na czas okre艣lony, poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny- 3 miesi膮ce.

Wymagania konieczne:
a) wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie ( z matur膮 )
b) posiada obywatelstwo polskie
c) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw
publicznych
d) nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych
oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za
przest臋pstwo karno skarbowe
e) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
a) praktyka pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
b) wiedza z zakresu prawa pracy
c) znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
d) znajomo艣膰 ustawy o ochronie danych osobowych
e) znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
f) do艣wiadczenie w zakresie obs艂ugi interesant贸w
g) obs艂uga komputera i programu "PULS"
h) komunikatywno艣膰
i) 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
j) obowi膮zkowo艣膰


Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
-prowadzenie marketingu us艂ug oferowanych przez Urz膮d Pracy
-pozyskiwanie ofert pracy i ich ewidencja
-kierowanie os贸b bezrobotnych na zg艂oszone wolne miejsca pracy
-udzielanie pomocy bezrobotnym i innym uprawnionym osobom w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia
-udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracownik贸w
-inspirowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami
-prowadzenie monitoringu zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych
-wsp贸艂praca z partnerami rynku pracy w celu pozyskiwania i gromadzenia informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju oraz kierunkach kszta艂cenia i sytuacji demograficznej
-prowadzenie ewidencji ( bazy danych) pracodawc贸w
-opracowywanie i realizowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do 艂agodzenia problem贸w zwi膮zanych z planowanymi przez pracodawc贸w zwolnieniami grupowymi pracownik贸w
-opracowywanie danych do analiz i sprawozda艅

Wymagane dokumenty:
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do cel贸w rekrutacji
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego na druku
" Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:
Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d
z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy og艂oszenia nr 3/2007 na stanowisko Po艣rednik Pracy- sta偶ysta"
Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 23 listopada 2007 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostan膮 powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor PUP
Aleksandra Greiser

Wi臋cej »

Mi臋dzych贸d, dnia 26.10.2007 r.

Og艂oszenie nr 2/2007

naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie

ul. 17 Stycznia 143
64-400 M i 臋 d z y c h 贸 d

Poszukuje kandydat贸w na stanowisko : Inspektor Powiatowy

Liczba stanowisk : 1

Wymiar etatu: pe艂en etat

Umowa na czas okre艣lony, poprzedzona umow膮 na okres pr贸bny.

Wymagania konieczne:

- wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie
- sta偶 pracy - minimum 5 lat
- posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych
- nie by艂a prawomocnie skazana za przest臋pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
聽przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego,
聽przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karno skarbowe
- posiada obywatelstwo polskie
- posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy
- znajomo艣膰 przepis贸w ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych
- znajomo艣膰 Kodeksu cywilnego i kodeksu post臋powania cywilnego
- znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
- komunikatywno艣膰
- umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera ( pakiet Microsoft Office )

Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

- badanie struktury zawodowej zarejestrowanych os贸b bezrobotnych
聽oraz planowanie ich rozwoju zawodowego pod k膮tem potrzeb lokalnego rynku pracy,
- zbieranie i analizowanie informacji o rynku szkole艅 oraz ofert szkoleniowych,
- sporz膮dzanie plan贸w szkole艅 dla os贸b bezrobotnych, w tym wsp贸艂finansowanych z EFS,
- prowadzenie spraw dotycz膮cych zam贸wie艅 us艂ug szkoleniowych dla os贸b bezrobotnych
聽na zasadach okre艣lonych przepisami ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych w tym wsp贸艂finansowanych z EFS,
- przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki
- wsp贸艂praca z innymi kom贸rkami organizacyjnymi urz臋du

Wymagane dokumenty:

- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe
- kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe
- o艣wiadczenie o stanie zdrowia
- o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego na druku
聽 "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji
- 偶yciorys zawodowy i list motywacyjny

Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du (pok贸j nr 5) lub za po艣rednictwem poczty na adres:

Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d

z dopiskiem na kopercie : "Dotyczy ogloszenia nr 2/2007 na stanowisko Inspektor Powiatowy"

Dokumenty nalezy skladac w terminie do dnia 9 listopada 2007 r.

Kandydaci zakwalifikowani zostana powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor PUP
Aleksandra Greiser

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821166