logo
Fundusze Strukturalne EFS » PO KL » Post臋p realizacji projekt贸w
I p贸艂rocze 2009 r.


Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, i偶 do ko艅ca I p贸艂rocza 2009 roku w realizowanym projekcie Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces wsp贸艂finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach PO KL, adresowanym do os贸b bezrobotnych, zw艂aszcza b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, a przede wszystkim do:
 • bezrobotnych do 25 roku 偶ycia;
 • bezrobotnych powy偶ej 45 roku 偶ycia;
 • bezrobotnych niepe艂nosprawnych;
 • bezrobotnych d艂ugotrwale stanowi膮cych wi臋kszo艣膰 populacji bezrobotnych lub kobiet, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych lub bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowuj膮cych, co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia
 • udzia艂 rozpocz臋艂o 90 os贸b, z czego:
  • 60 bezrobotnych zosta艂o skierowanych do odbycia sta偶u w miejscu pracy;
  • 30 os贸b bra艂o udzia艂 w szkoleniach "ABC Przedsi臋biorczo艣ci" oraz "Fakturzysta-Kasjer";
 • udzia艂 w projekcie kontynuowa艂o z poprzedniego roku 31 os贸b na przygotowaniu zawodowym oraz 68 na sta偶u
 • udzia艂 w projekcie zako艅czy艂o 111 os贸b, z czego:
  • 70 os贸b zako艅czy艂o odbywanie sta偶u,
  • 31 os贸b zako艅czy艂o odbywanie przygotowania zawodowego
  • 10 os贸b zako艅czy艂o odbywanie szkolenia
 • udzia艂 w projekcie przerwa艂y 2 osoby.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3818427